Kårvalet 2019

Image

Vad är kårvalet?

Kårvalet äger rum 15-28 april och är valet till kårfullmäktige där du som medlem har möjlighet att välja vem eller vilka du vill ska representera dig och dina åsikter inom StuFF. Valet sker elektroniskt. 

 

Vill du göra mer än att rösta? Sök till fullmäktige!


Vad är kårfullmäktige?

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag och består av 25 stycken studenter som väljs årligen genom kårvalet. Bland annat utser fullmäktige kårstyrelsen, studentrepresentanter och bestämmer vad StuFF och styrelsen ska arbeta med. Det var bland annat fullmäktige som tog initiativet kring studentrabatter i kollektivtrafiken.

Hur mycket tid tar det att vara en del av fullmäktige?

Fullmäktige har möten 1 gång per månad. Möterna kan vara i både Linköping och Norrköping men ligger efter föreläsningstid för att det inte ska gå ut över studierna.

Vad är en lista?

En lista kan liknas vid ett politiskt parti och består av en eller flera personer. Listan kan vara en sammanslutning av personer med samma politiska åsikt, personer från samma utbildning eller helt enkelt en grupp studenter som tillsammans vill förändra kåren. Man måste inte vara partipolitisk eller tillhöra någon annan gruppering för att ställa upp. Att skapa en lista är inte svårt, det gäller bara att komma på ett namn. Det är viktigt att namnet på listan inte kan förväxlas med någon redan existerande lista. Den perioden som man kan skapa och lämna in sin lista kallas för listbildning och ligger i början på vårterminen.

Vad behöver jag för förkunskaper?

Inga förkunskaper krävs för att få sitta i fullmäktige. Du måste vara medlem i StuFF.

Kul! Jag vill vara med. Hur kandiderar jag?

Du kan välja att antingen skapa en ny lista eller gå med i en existerande lista. Under rubriken fullmäktige kan du se vilka listor som finns i dagsläget. Om du vill skapa en ny lista med andra eller kandidera på egen hand fyller du i den här blanketten och skickar in den till val@stuff.liu.se. Ansökan ska mailas in senast 28/3! 

Lisa Andersen
Lisa AndersenOrdförande valrådetval@stuff.liu.se

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535