Jobba på StuFF!

StuFFs styrelse jobbar på heltid och en ny styrelse tillsätts varje vår. Håll utkick här och i våra sociala medier om du är intresserad av ett arvoderat uppdrag inom kåren!

Just nu söker vi åtta heltidsuppdrag och 16 deltidsuppdrag! Läs mer här:

Så här söker du uppdragen:

Du anmäler ditt intresse för uppdragen genom att skicka ett mail till valberedningen@stuff.liu.se med ämnesraden ”Ansökan [uppdrag]”. I mailet bifogar du ett CV med minst två referenser samt ett personligt brev med en motivering till det/de uppdrag du söker. Om du väljer att söka något av styrelseuppdragen (heltid) vill vi också att du beskriver en sak du skulle vilja förändra eller utveckla under året.

Så här nominerar du någon:

Nominering till uppdragen görs genom att skicka ett mail till valberedningen@stuff.liu.se med ämnesraden ”Nominering [uppdrag]”. I mailet skriver du en kort motivering varför du anser att personen skulle passa bra för ett av StuFFs förtroendeuppdrag. Ange även kontaktinformation (namn, LiU-id och telefonnummer) till personen du vill nominera.

StuFFs erbjudande

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Fortbildningskurser

Andra förmåner 

Valprocessen:

Ansökningsperioden för StuFFs förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2021/2022 öppnade den 21 januari och stängde den 26 februari. Det betyder inte att det är för sent att söka. Du kan fortfarande lämna in en sen ansökan innan valet den 27 mars.

De kandidater som har sökt i tid kallas till intervju och i mitten av mars kommer valberedningen sammanställa nomineringar av kandidater. Om du skickar in din ansökan efter 26 februari kommer du kunna kandidera för de vakanta uppdragen eller motkandidera till de uppdrag där en kandidat som sökt i tid har blivit nominerad. Samtliga kandidater kommer meddelas om valberedningens val och hur motkandidatur går till samt erbjudas att träffa fullmäktige innan valmötet.

Valberedningens arbete innebär enbart att bereda kandidater för fullmäktige att besluta om på fullmäktigemötet den 27e mars. Observera att valberedningens nomineringar är rekommendationer och att en nominering inte nödvändigtvis innebär att du blir vald till posten.

Heltidsuppdrag

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta i juni 2021 och uppdraget varar i ett år. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Kårordförande (KO)

Som kårordförande (KO) leder du styrelsens och studentkårens arbete och bär därmed huvudansvaret för att arbetet inom både styrelsen och kåren som helhet går framåt. Det innefattar förvaltningsarbete, arbetsledning av styrelsen, att hålla i styrelsens möten, leda presidiets (d.v.s
kårordförande och vice kårordförande) arbete samt ansvara för StuFFs strategi och långsiktiga organisationsarbete. Som kårordförande är du dessutom StuFFs representant mot externa parter och media, bland annat vid möten med Linköpings universitet såsom universitetsstyrelsen och en
utav fakultetsstyrelserna. Du sitter även med i LUST-styrelsen, tillsammans med vice kårordförande och de andra kårernas presidier, där ansvarsområdena roterar varje år.

För posten som kårordförande söker vi dig som har tidigare ledarskapserfarenheter men även viss dokument- och mötesvana. Det är önskvärt att du har hög stresstålighet och att du kan hantera svåra eller tunga beslut när det behövs. Du ska inte vara rädd för att uttala dig eller ta plats samtidigt som du ska kunna formulera dina uttalanden på ett professionellt sätt, då du kommer vara StuFFs ansiktet utåt och därmed vara en offentlig person. Tidigare erfarenhet av rollen som ordförande är meriterande.

Vice kårordförande (VKO)
Kommunikatör (KOM)
Medlems- och studentrepresentantansvarig (MSA)
Studentombud Utbildning FilFak (SUF)
Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU)
Studentombud Arbetsmiljö & lika villkor (SAL)
Studiesocialt ansvarig mottagning & sektion (SAMS)

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt
som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla. Arbetet utförs under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie
kontorstider när så krävs. B-körkort är meriterande, men inget krav.

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium
och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar
och genomföra praktiska uppgifter inför sammanträdena. Detta inkluderar exempelvis
lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt ha en kontinuerlig
dialog med styrelsen.

Vice talman
Sekreterare
Vice sekreterare
Valråd
Valberedning
Stadgetolkare
Revisorer

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535