Jobba på StuFF!

Tycker du att utbildningskvalité är intressant?

Sök uppdraget som SUU och jobba heltid med att bevaka och förbättra utbildningar vid LiU! Maila CV och personligt brev till valberedningen@stuff.liu.se så snart som möjligt!

Läs om uppdraget under fliken till höger!

StuFFs erbjudande

Vad får man ut av att jobba heltid på StuFF under ett år?

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Fortbildningskurser

Andra förmåner 

StuFFs Fullmäktige

StuFF söker ett nytt fullmäktige för verksamhetsår 2020/2021. Alla medlemmar i StuFF kan kandidera till StuFFs fullmäktige. Det gör du genom att bilda en lista. Här kan du läsa mer om hur du kandiderar till StuFFs fullmäktige. Ansök senast den 3 maj! 

Heltidsuppdrag

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta den 8/6 2020 och ditt uppdrag löper till och med den 30/6 2021. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. Då arbetet är fördelat på två orter, Linköping och Norrköping, och kåren har tillgång till egna bilar är det meriterande att ha B-körkort.

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU)

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap (SUU), tidigare UUU, driver studentombudsfrågor för de studenter som tillhör den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid LiU. Arbetet inkluderar att representera StuFF i styrelsen för utbildningsvetenskap. I arbetet ingår även ett huvudansvar för doktorandfrågor och frågor rörande internationalisering. I posten ingår det även att representera kåren i universitetets centrala grupper relaterade till utbildningskvalitet och Didacticum, samt att delta i utbildningsbevakarträffar. SUU ansvarar även för StuFFs utbildningsutskott tillsammans med Studentombud Utbildning FilFak (SUF).

För posten Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap söker vi dig som är flexibel, beslutsam, initiativtagande och är intresserad av kvalitetssäkring inom utbildning. Du ska ha god samarbetsförmåga, hög integritet, ha en empatisk förmåga och kunna sätta dig in i andra människors situation på ett professionellt sätt. Det är meriterande om du är lärarstudent, har tidigare erfarenhet av utbildningsfrågor och är bekväm med att tala och skriva på engelska. Det är också bra om du har tidigare erfarenhet av att jobba med sekretess. 

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar och genom att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs. Detta inkluderar exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen.

Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten.

Vice talman
Sekreterare
Vice sekreterare
Valråd
Valberedning
Stadgetolkare
Revisorer

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535