Jobba på StuFF!

StuFFs styrelse jobbar på heltid och en ny styrelse tillsätts varje vår. I StuFF finns också arvoderade deltidsuppdrag. Håll utkick här och i våra sociala medier om du är intresserad av ett arvoderat uppdrag inom kåren!

Just nu söker StuFF deltidare. Läs mer om uppdragen som finns att söka på den här sidan. Maila valberedningen@stuff.liu.se snarast om du är intresserad av att kandidera till ett deltidsuppdrag!

StuFFs erbjudande

Heltidsuppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det är du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

2000 kr i friskvårdsbidrag

25 betalda semesterdagar

Fortbildningskurser

Andra förmåner 

Heltidsuppdrag

Att arbeta i styrelsen är ett heltidsuppdrag. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Tillträde
Du börjar arbeta i juni och uppdraget varar i ett år. 


Du måste vara medlem för att kunna bli vald. För att bli medlem måste du studera vid Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap innevarande läsår. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt
som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. StuFFs kontor är placerade i Linköping men då arbetet även sker Norrköping ska du vara flexibel och beredd på att pendla. Arbetet utförs under dagtid på vardagar, men du ska vara flexibel och beredd på att ibland jobba utanför ordinarie
kontorstider när så krävs. B-körkort är meriterande, men inget krav.

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Du arbetar samtidigt som du studerar. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Valråd

Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande styrdokument. Arbetet involverar att informera kårens studenter om möjligheten att bilda lista, att delge information till och stötta de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valprocessen. Utöver övriga styrdokument regleras valrådets arbete främst genom dokumentet Instruktioner för valrådet

Ordförande i valrådet ansvarar för att arbetet fortskrider, sammankallar till möten och har kontinuerlig kontakt med valrådets ledamöter och StuFFs kommunikatör.

Valberedning

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535