Fortfarande intresserad?

Motkandidatur

Fram till och med fullmäktigemötet i Linköping den 30e mars kan du motkandidera till samtliga poster oavsett om det finns en nominerad kandidat eller inte. Den 23e mars hålls en speeddating mellan kl. 10 – 15 där fullmäktige har möjlighet att träffa kandidaterna och ställa sina frågor.

 

Hur gör jag för att motkandidera?För att motkandidera till en post skickar du ett mail till valberedningen@stuff.liu.se med följande information:

  • För- och efternamn
  • Post du vill kandidera till
  • En kort förklaring med varför du vill söka posten

Speeddating

Vill du delta på speeddatingen behöver din ansökan vara valberedningen tillhanda senast den 22e mars. Till detta datum kommer du att behöva anordna transport på egen hand. Speeddatingen äger rum på campus Valla. 

Val-FUM 

Vill du ha hjälp med transport till och från mötet den 30e mars behöver du skicka in din ansökan senast den 25e mars. Mötet kommer att hålla på stora delar av dagen så det är till fördel om du kan närvara då. Mötet hålls på campus Valla. 

 

Eventuella frågor hänvisas till valberedningens mail: valberedningen@stuff.liu.se 

StuFFs erbjudande

Vad får man ut av att jobba heltid på StuFF under ett år?

 

Uppdragen innebär ett stort ansvar och stora möjligheter till personlig utveckling. Du lär dig färdigheter såsom planering, projektledning, ledarskap, kommunikation och hur man arbetar med att driva en verksamhet. Du är ansvarig för ditt område och det innebär att det där du som får sköta allt ifrån konkretisering av mål till utförande av arbetet. 

Dessutom får du:

Arvode

Friskvårdsbidrag

Betalda semesterdagar

Andra förmåner 

Heltidsuppdrag

StuFF söker tio personer på heltid! De tio uppdrag som finns är listade nedan, och alla ingår i StuFFs operativa team, kallat kårstyrelsen. Kårstyrelsen driver StuFFs dagliga verksamhet och arbetar framför allt med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Alla tjänsterna är breda och har egna ansvarsområden, men arbetet bygger mycket på samarbete mellan kollegor på StuFF och på de andra kårerna vid LiU. 


Du börjar jobba i juni 2019 och ditt uppdrag löper till och med den 30/6 2020. 

Egenskaper som söks hos alla heltidare

Som förtroendevald till StuFFs styrelse är du del av en grupp som gemensamt ska arbeta mot de mål som finns för kåren i helhet. Detta kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du förväntas vara självgående i dina egna uppgifter. Då arbetet är fördelat på två orter, Linköping och Norrköping, och kåren har tillgång till egna bilar är det meriterande att ha B-körkort.

Beskrivningar av heltidsuppdragen

Kårordförande (KO)

Som kårordförande (KO) leder du styrelsens och studentkårens arbete och bär därmed huvudansvaret för arbetet inom både styrelsen och kåren som helhet. Som kårordförande är du StuFFs representant vid möten med Linköpings Universitet såsom universitetsstyrelsen, en av fakultetsstyrelserna och andra externa parter. Kårordförande har huvudansvar för LUST-samarbetet och leder såväl presidiets (det vill säga kårordförande och vice kårordförande) arbete, samt under styrelsens möten. Tillsammans med vice kårordförande är kårordförande ansvarig för arbetsledning av styrelsen. I uppdraget ingår också huvudansvaret för StuFFs strategi och långsiktiga organisationsarbete. Eftersom att det finns tre kårer med tre olika ordföranden så roterar tre olika uppdrag årsvis mellan dessa ordföranden. För verksamhetsåret 2019/2020 ska StuFFs kårordförande sitta med i rektorns ledningsråd.

För posten som kårordförande söker vi dig som har tidigare ledarskapserfarenheter men även har viss dokumentvana och mötesvana. Det är önskvärt att du har hög stresstålighet och att du kan hantera svåra eller tunga beslut, samtidigt som du är en offentlig person då du kommer vara ansiktet utåt gällande kåren.

 

Vice kårordförande (VKO)
Kommunikatör (KOM)
Medlemskoordinator (MKO)
Utbildningsutvecklare för Filosofisk Fakultet (UUF)
Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap (UUU)
Studiesocialt ansvarig inriktning arbetsmiljö och lika villkor (SAC)
Studiesocialt ansvarig inriktning mottagning och event (SAM)
Sektionskoordinator (SK)
Studentrepresentantkoordinator med nationellt ansvar (SKN)

Deltidsuppdrag

StuFFs deltidsuppdrag har med specifika uppgifter att göra, och har olika arbetsbelastning. Samtliga uppdrag är arvoderade. 

Talman & vice talman

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar och genom att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs. Detta inkluderar exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen.

Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten.

Sekreterare och vice sekreterare
Valråd (arbetsgrupp)
Valberedning (arbetsgrupp)
Sakrevisor
Stadgetolkare

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535