Studentrepresentanter

Har du funderat på att bli studentrepresentant? Här kan du läsa mer om vad det innebär, och vad du som student vinner på att engagera dig!


Studentrepresentant är en student som sitter med i ett eller flera organ på universitetet och för fram studenternas åsikter. Syftet med studentrepresentanter är att vi studenter ska ges inflytade över vår studietid så att besluten som tas av LiU tar hänsyn till vad som är bäst för studenterna. De olika organen vid LiU behandlar allt från datasalar och utlandsstudier till anställningar eller utbildningskvalité.


Det är en rättighet!

Det är lagstadgat (2 kap. 7§ högskolelagen) att det ska finnas valda studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ på universitetet.
LiU har riktlinjer berörande representanter (liu-2019-02146) där det bland annat framgår att universitet ska i största möjliga mån förlägga sammanträden på tider när studenter har möjlighet att närvara.  


En viktig del i vårt påverkansarbete

Studentrepresentanterna är en ovärdelig del i studentkårens påverkansarbete. StuFF har över 230 studentrepresentantsplatser som tillsätts av kåren tillsammans med sektionerna. Utan dessa skulle arbetet för att förbättra studiesituationen för studenterna gå betydligt långsamare.
Som representant får man dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara studentrepresentant och undrar vad det innebär att representera sin kår och sina medstudenter kan du kontakta vår studentrepresentantskoordinator.


Nationella studentrepresentantuppdrag

Genom Sveriges förenade studentkårer nominerar och tillsätter vi studentrepresentanter till nationella uppdrag. Här hittar ni de aktuella utlysningar till uppdrag. Kontakt oss om ni skulle vilja bli nominerade till ett uppdrag. Tänk på att de nationella uppdragen ofta sträcker sig över flera år.

 

Rebecca Ritzén
Rebecca RitzénMedlems- och studentrepresentantansvarigmsa@stuff.liu.se
Tel: 073 41 41 011 Om du har medlemsfrågor, frågor rörande studentrepresentation eller nationell studentpolitik ska du kontakta Medlems- och studentrepresentantansvarig. MSA ansvarar också för eventuella samarbeten och kontakten med företag.

Studentrepresentantuppdrag

Hur ansöker man?

Är du intresserad av ett uppdrag eller vill veta mer om någon av platserna? Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till msa@stuff.liu.se


Mötesrapport

Efter en studentrepresentant har varit på ett möte så ska rapport skickas in till kåren så att vi ska få en vetskap kring vad som händer på institutioner, råd, nämnder och andra beslutsorgan där ärenden som berör studenter behandlas.
Länken finns här att hämta för Mötesrapporten.

För studenter som studerar GLP & ÄLP som är klassrepar eller är inom ämnesråd så använder man denna Mötesrapport.


Handbok

Som studentrepresentant så kan en handbok alltid vara passande. Därför har StuFF valt att skriva en handbok för dig om är representant. Eftersom att det finns många olika platser så har vi valt skriva flera olika böcker för som är skredarsydda för dom stora områderna.
Handbok ämneråd (GLP & ÄLP)

Handbok för studenter på grund och avanseradnivå 

Platser

Ämnesråd

I ett ämnesråd samlas ämnesansvarig, föreläsare och lärare för att diskutera frågor som berör lärarutbildningen på flera olika planer. Bland annat kan frågor om kursinnehåll, examinationer, schemaläggning och användning av Lisam diskuteras. Agendan kan vara olika beroende på möte och ämne.

VFU-råd
Forskarutbildningsnämnd
Nämnd för kurs- och utbildningsplan
Internationaliseringsnämnd
Styrelse för Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap
Stipendiekommittéer
Didacticum
Institutioner
Anställningsnämnd

Uppdrag Filosofisk fakultet (FilFak)

 

Fakultetsnivå

Grundutbildningsplatser - Student 

 • Nämnden för kurs- och utbildningsplaner - Suppleant

Forskautbildningsplatser - Doktorand

 • Forskarutbildningsnämnd - Suppleant

Uppdrag området för utbildningsvetenskap (UV)

 

Fakultetsnivå

Grundutbildningsplatser - Student 

 • Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) - Suppleant

 Forskautbildningsplatser - Doktorand

 • Forskarutbildningsnämnden (FuDo) - Ordniarie

 

Ämnesråd för studenter i ÄLP

 • Biologi ämneslärare

 • Engelska ämneslärare

 • Filosofi ämneslärare

 • Fysik ämneslärare

 • Geografi ämneslärare

 • Historia ämneslärare

 • Kemi ämneslärare

 • Matematik ämneslärare

 • Naturkunskap ämneslärare

 • Religionsvetenskap ämneslärare

 • Samhällskunskap ämneslärare

 • Svenska ämneslärare

 • Svenska som andraspråk ämneslärare

 • Teknik ämneslärare

 • Textilslöjd ämneslärare

 • Trä-och metallslöjd ämneslärare

 • UK ämneslärare

 • VFU ämneslärare

 

Ämnesråd för klassrepresentanter i GLP

 • Engelska ämnesråd (4-6)

 • Matematik ämnesråd (4-6)

 • Svenska ämnesråd (4-6)

 • Valbart ämne ämnesråd (4-6)

 • VFU ämnesråd (4-6)

 • UK ämnesråd (4-6) 

 • Engelska ämnesråd (F-3)

 • Naturorienterande/teknik (F-3)

 • Samhällsorienterande ämnesråd (F-3)

 • Svenska ämnesråd (F-3)

 • VFU ämnesråd (F-3)

 • UK ämnesråd (F-3)

 • Fritidspedagogik ämnesråd (Fritidshem)

 • Praktiskt-estetiskt ämnesråd (Fritidshem)

 • VFU ämnesråd (Fritidshem)

 • UK ämnesråd (Fritidshem)

Centrala uppdrag

 

LiU i Linköping

 • Alfastiftelsens stipendiekommitté - Ordinarie
 • Biblioteksstyrelsen - Suppleant

 • Didacticums studentråd - Ordinarie
 • LiU:s kvalitetssäkringsråd forskning - Ordinarie Doktorand

 • Objektrådet för Digitala resurser för lärande (datorsalar) - Ordinarie

 

LiU i Norrköping

 • Stipendier LiU Norrköping (Norrköpings kommun) - Ordinarie

 • Stipendier LiU Norrköping (Norrköping Norra Rotaryklubb) - Ordinarie

Institutioner

Institutionsstyreplatser - Student & Doktorand

 • IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande

 • IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • IFM - Institutionen för fysik, kemi och biologi

 • MAI - Matematiska institutionen

 • IKOS - Institutionen för kultur och samhälle

 • IDA - Institutionen för datavetenskap

 • TEMA - Institutionen för Tema

Forskarutbildningsråd - Doktorand

 • IKOS

 • IEI

 • IFM

 • BIL

 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535