Nationell påverkan

StuFF arbetar även med nationell studentpolitik. StuFF är medlem i SFS - Sveriges förenade studentkårer, och genom SFS drivs stora frågor som påverkar samtliga studenter i Sverige.


Många av de frågor som rör studenter är stora och därför samarbetar StuFF med andra kårer för att påverka politikerna i Sverige. Detta gör StuFF genom sitt medlemskap i Sveriges förenade studentkårer. 

Några av de frågor som drivs nationellt är:

  • Studenters ekonomi
  • Studenters bostadssituation
  • Studenters hälsa och välmående
Rebecca Ritzén
Rebecca RitzénMedlems- och studentrepresentantansvarigmsa@stuff.liu.se
Tel: 073 41 41 011 Om du har medlemsfrågor, frågor rörande studentrepresentation eller nationell studentpolitik ska du kontakta Medlems- och studentrepresentantansvarig. MSA ansvarar också för eventuella samarbeten och kontakten med företag.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535