Lokal påverkan

StuFF arbetar med studentpolitik och med att påverka både universitetet och omgivningen i Linköping och Norrköping. 


Påverkan mot universitetet

StuFF påverkar universitetet, och vårt mål är att alla beslut som fattas passerar minst en studentrepresentant. StuFF finns i alla beslutsfattande forum på universitetet, alltifrån programråd till rektorns ledningsråd. 

 

Påverkan mot kommun och landsting

StuFF arbetar aktivt med en dialog mellan Linköpings och Norrköpings kommun, samt region Östergötland. I respektive forum finns det olika fokusfrågor, med kommuner diskuteras frågor som stadsplanering och hur städerna kan göras mer studentvänliga. Med regionen samarbetar vi kring kollektivtrafiken. 

Image

Anna Wikström

Kårordförande

ko@stuff.liu.se

073 41 41 008

Kontakta kårordförande om du har frågor angående lokal studentpolitik, organisationen, styrelsen eller universitetet. 

Kårordförande är också presskontakt.

Image

Ellen Ivarius Andersson

Vice kårordförande Internt 

vki@stuff.liu.se

073 41 41 009

Vid ekonomiska frågor eller frågor angående organisationen eller StuFFs styrelse kontakta vice kårordförande.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535