Protokoll 17/18

Nedan finner ni protokoll från StuFFs olika organ. Varje organ har dokumentansvariga som tillhandahåller dokument. Om ni har frågor går det att kontakta respektive dokumentansvarige för mer information. 

Valrådets möten

Dokumentansvarig:

val@stuff.liu.se


VR01

VR02

VR03

 

Valberedningens möten

Dokumentansvarig:

valberedningen@stuff.liu.se


 

Protokoll verksamhetsåret 16/17

Mötesprotokoll styrelsemöten 16/17

Mötesprotokoll fullmäktigemöten 16/17

Protokoll valrådets möten 16/17

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Org. nr
822001-0535