Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är StuFFs heltidsanställda som driver det dagliga arbetet. De är studenter som tagit studieupphåll för att arbeta för kåren. Kårstyrelsens arbete styrs av StuFFs kårfullmäktige, vilka sätter kårens riktning och ger uppgifter till kårstyrelsen. 

Kontor och öppettider

StuFF har sitt säte i Linköping, med kontor i Kårallen på campus Valla. Kårstyrelsen har kontorstid 10 - 15 under vardagarna. Om kårstyrelsen är frånvarande på grund av möten står det på whiteboardtavlorna som finns utanför respektive kontor. 

StuFFs styrelse är i Norrköping på torsdagarna, och sitter i Kåkenhus 10-15. 

Kårallen, campus Valla, Linköping

Kåkenhus, Norrköping

Förvaltningsenheten

Kårordförande

Sofia Ritenius

Sofia Ritenius

ko@stuff.liu.se

073 - 41 41 008

Ansvarsområden:

Leda StuFF 

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Vice Kårordförande

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

vko@stuff.liu.se

073 - 41 41 009

Ansvarsområden:

Kårens ekonomi

Leda kårstyrelsen

Representera StuFF 

Kommunikatör

Hugo Samuelsson

Hugo Samuelsson

kom@stuff.liu.se

073 - 41 41 014

Ansvarsområden:

StuFFs marknadsföring

StuFFs sociala kanaler & webb

Presskontakter

Samarbeten med företag

Utbildningsenheten

Studiesociala enheten

Utbildningsutvecklare utbildningsvetenskap

Klara Bladh

Klara Bladh

uuu@stuff.liu.se

073 - 41 41 013

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och - utveckling för området utbildningsvetenskap

Forskarstudenter

Internationella frågor inom utbildning 

Utbildningsutvecklare Filosofisk fakultet

Emma Linder

Emma Linder

uuf@stuff.liu.se

073 - 41 41 012

Ansvarsområden:

Utbildningsbevakning och -utveckling på Filosofisk fakultet

Masterstudenter

Studiesocialt ansvarig - mottagning & event

Josefin Stoor

Josefin "Lilla" Stoor

sam@stuff.liu.se

073 - 41 41 010

Ansvarsområden:

Mottagningen

Event

Studiesocialt ansvarig - arbetsmiljö & lika villkor

Isabella Svensson

Isabella Svensson

sac@stuff.liu.se

070 - 714 20 35 

Ansvarsområden:

Arbetsmiljöfrågor

Lika villkor

Enheten för studentinflytande

Sektionskoordinator

Mikael Hållander

Mikael Hållander

sk@stuff.liu.se

073 - 41 41 244 

Ansvarsområden:

Kontakt med sektioner 

Studentrepresentantskoordinator

Andreas Norén

Andreas Norén

skn@stuff.liu.se

073 - 41 41 011 

Ansvarsområden:

Nationell studentpolitik

Tillsättande av studentrepresentanter

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535