Rekrytering 2023

Nu har valberedningen gett förslag på nominerade till både kårstyrelsen och demokratienheten 2023: 

Nominerade till kårstyrelsen:

KO - Oskar Johansson

VKI - Ellen Ivarius Andersson

VKE - Jonas Gustavsson

CAMO - Josefine Kilborn

CUB - Gottfrid Silverek

SAMS - Didrik Florhed

Nominerade till demokratienheten: 

Demokratienhetens ordförande - Max Björklund

Talman - Freja Larsson

Sekreterare - Elliott Larsson

Auktoriserad revisor - Carolina Jonasén Frogedal

Studentkåren StuFF representerar studenterna som läser under Filosofisk fakultet och under området för Utbildningsvetenskap vid Linköpings Universitet. Det är våra medlemmar som direkt- eller indirekt väljer vilka som ska företräda kåren i dessa uppdrag. De flesta uppdragen är arvoderade, vilket betyder att man får ekonomisk ersättning för att inneha- och utföra uppdragen. 

Tryck här för att läsa de exakt fastställda arvodena för varje uppdrag: 

En studentkår är en demokratisk förening och det är av stor vikt att dess företrädare kan agera studentrepresentanter. Därför är det viktigt att du som är uppdragstagare i StuFF antingen är någon som fortfarande studerar, har studieuppehåll eller har nyligen slutfört sina studier. 

Under denna sida kommer du att kunna söka till våra uppdrag genom att kontakta valberedningen på valberedningen@stuff.liu.se. Våra arvoderade tjänster finns i 3 former: 

Styrelsetjänster

Dessa är heltidstjänster där varje uppdrag kommer med ett mandat i kårstyrelsen. Varje styrelseuppdrag har ett brett ansvarsområde och involverar oftast arbetsledning av kårens deltidstjänster. Kårstyrelsen är huvudsakligt ansvarig för att genomföra medlemmarnas vilja. 

Tryck på knappen nedan:

Stabstjänster

Deltidarstaben består av specialistuppdrag där uppdragtagarna jobbar på deltidsbasis med ett visst område. Dessa agerar oftast en hjälpande hand till en styrelsemedlem, men kan också ha ett bredare intresseområde med utrymme för egna projekt. 

 

Demokratienheten

Demokratienheten involverar uppdrag som är frikopplade från styrelsens och stabens verksamhet. Uppdragstagare i demokratienheten jobbar deltid som funktionärer till våra demokratiska strukturer.

 Tryck på knappen nedan:

 

Så här engagerar du dig i kårens verksamhetsår 23/24

1. Läs mer om lediga styrelseuppdrag, stabsuppdrag eller uppdrag i demokratienheten genom att klicka på de gröna knapparna ovan. 

2. Maila eventuellt nuvarande innehavare av uppdraget för att ställa frågor om arbetet.

3. Maila eventuellt valberedningen på valberedningen@stuff.liu.se för att veta mer om valprocessen.

4. Maila sedan din ansökan till valberedningen och bifoga CV samt personligt brev. Var tydlig i både mailrubrik och i personligt brev vilken- eller vilka uppdrag du är intresserad av att kandidera till. Gör detta senast 5:e mars 2023.

5. Invänta återkoppling och eventuell intervjukallelse.

6. Senast en vecka innan valfullmäktigemötet kommer valberedningen höra av sig till kandidaterna och klargöra om du är nominerad till något uppdrag.

7. Valfullmäktigemötet går av stapeln 22:a april 2023 och där kommer fullmäktige få en chans att fråga ut valberedningens nominerade. Motkandidatur kommer tillåtas på plats och kan även meddelas i förväg till valberedningen. Fullmäktige utnämner den kandidat de tycker passar bäst.

8. Om du blir vald kommer du få en överlämning av föregående uppdragsinnehavare innan 1:a juli. Blir du vald till en heltidstjänst kommer du även få en betald överlämningsperiod under de 3 sista veckorna i juni.

9. Ditt verksamhetsår börjar 1:a juli 2023 och sträcker sig till 30:e juni 2024.