Information rörande examination med anledning av Covid-19

Tentameninfo_Covid19

Under våren så har LiUs digitalisering skett väldigt snabbt. En process som vanligtvis skulle tagit flera år men som har behövt påskyndas pga Covid-19 pandemin. Den digitala förändringen har inte bara medfört mindre studiesocialt umgänge. För de anställda har detta inneburit en omställning av lektioner, förändring av examination och ibland behövt lära sig ett nytt digitalt verktyg. Detta arbete har generellt varit väldigt omständigt och arbetsamt.


När det kommer till examinationer så har det under våren uppenbarats att vissa typer av examinationer på distans inte håller den rättssäkerheten som en salsexamination gör. Detta har i sin tur lett till att en mängd studenter har skickats till disciplinnämnden som beslutar om avstängning och varning vid förekomst av misstankar om fusk och vilseledande av fusk.


Nu under hösten så fanns det också stora logistiska problem. Detta beror på lokalbrist eftersom varje lokal endast tar in hälften så många studenter som tidigare och maxantalet är 50 personer.


En kursplan finns till varje kurs och är ett juridisk bindande dokument som innehåller information om bland annat examinerande moment för kursen. För att under distansläget förhindra att studenter skriver examinationer som inte är rättssäkra har institutionen fått möjlighet att ansöka om att hålla examinationer för kursen på ett sånt sätt som inte står beskrivet i kursplanen. Du som student har all rätt att ifrågasätta er examinator med val av examinationsform!


Prioriteringslistorna är för tentor på campus när antalet platser inte täcker antalet anmälda studenter under rådande beslut kring maximalt 400 tentander per dag.

Prio listan ser ut så här nu:

 • Grammatik och översättning
 • Redovisning och budgetering
 • Matematik och statistik
 • Juridik
 • Datortentor programmering

Men nu under tenta-p i januari så kommer priolistan se ut så här eftersom det är flera fakulteter som tenterar under samma period:

 • Grammatik och översättning
 • Matematik och statistik
 • Redovisning och budgetering


  De svårigheter som finns nu med tentamina på campus är:
  Efter de hårdare restriktionerna som tillkom under hösten så har LiU bestämt att det bara är 200 studenter per gång som får tenta. Därför har man valt att enbart använda sig av terra och spetsen som lokaler samt smittsäker köbildning och utrustar lokalerna med plexiglas och handsprit.

  Utöver dessa restriktioner så har också ett antal tentavakter slutat vilket försvårar möjligheten för tentamen på campus.

  Fakulteterna jobbar tillsammans med att se över vilka andra sätt man kan ha examination på och berör områden som att ha mer examinationer i Norrköping, ha dem senare på kvällen eller flytta dem till flera dagar senare. Tyvärr så funkar ingen av dessa lösningar på grund av olika men förståeliga anledningar.

  Nu har det blivit så att fakulteterna måste minska på examination i sal och examinatorer tvingas därför att föra över examinationen till distans.

  Kårens arbete i detta är att godkänna institutionens ansökningarna om dispens, kommunicera informationen till sektionernas utbildningsbevakare och uttrycka studenterna åsikter till LiU rörande allt detta.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Varför du bör söka ett uppdrag på StuFF:
Facit musikquiz julkalender 2020

Calender

Wait a minute, while we are rendering the calendar

Most viewed

17 September 2018
Nyheter
Aktuellt svenska
StuFF söker nu nya utskottsmedlemmar till utbildningsutskottet StUBin samt Eventutskottet. Att engag...
4728 Hits
21 May 2018
Nyheter
Aktuellt svenska
I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR kommer StuFF implementera en rad åtg...
3096 Hits
13 August 2018
Nyheter
Aktuellt svenska
Höstterminen stundar och StuFF vill välkomna alla nya studenter!  StuFF är studentkåren för dig...
2598 Hits

Our friends

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Contact us

Visiting address
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (third floor)
Campus Norrköping: Trappan (entrance level)

Org. nr
822001-0535