Arbetsmiljö

Känner du och dina kamrater att det är dålig luft i föreläsningssalarna? Fungerar inte lampan i grupprummen? Är stolarna obekväma? Är det besvärligt att resa mellan hemmet och universitetet? Saknas det microvågsugnar på campus?


Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar i detta fall om förhållanderna där vi studerar, det vill säga främst våra campus. 
För att alla ska trivas på universitetet behöver arbetsmiljön vara bra. När man talar om arbetsmiljö brukar man skilja mellan den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 

Fysiska arbetsmiljön

Exempel på problem med den fysiska arbetsmiljön kan vara oljud, dålig ventilation eller farliga
resvägar till och från universitetet. När det gäller den fysiska arbetsmiljön arbetar studentkåren
bland annat för fler mikrovågsugnar och studieplatser samt att dessa håller bra standard.
Vi tillhandahåller exempelvis studieplatser genom våra kårhus [HG], Kollektivet och Trappan. 

Psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska hälsan.
Det rör till exempel trivsel och ledarskap. Exempel på problem med den psykosociala arbetsmiljön
kan vara tidspress, för mycket att göra eller oklara arbetsuppgifter. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön arbetar studentkåren främst förebyggande för att så många som möjligt ska trivas vid universitetet.

Om du skulle drabbas av psykisk ohälsa finns studenthälsan som stöd som bland annat erbjuder samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog.

Arbetsmiljöombud - Ditt skyddsombud!

Vid varje sektion finns det ett arbetsiljöombud (AMO) som är ditt skyddsombud som student. Arbetsmiljöombudet arbetar tillsammans med studentkåren och universitetet för att lösa
eventuella arbetsmiljöproblem. Tveka inte att höra av dig till ditt arbetsmiljöombud om du
skulle ha åsikter kring din arbetsmiljö som den kan ta vidare till universitetet.

Natalia Tomczyk
Natalia TomczykStudentombud arbetsmiljö & lika villkorsal@stuff.liu.se
StuFFs studentombud för arbetsmiljö & lika villkor är centralt arbetsmiljöombud och arbetar tillsammans med sektionernas arbetsmiljöombud.

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535