Hälsa, stöd och lika villkor

Känner du att du har blivit felbehandlad av universitet? Har tentan inte rättats i tid eller blir du trakaserad av en lärare? Tveka inte att höra av dig till oss, oavsätt vad det gäller! Vi finns för dig!


 

Studentombud

Studentkåren har tre stycken så kallade studentombud som är experter på att hjälpa dig om du skulle få problem. Dessa är väl pålästa om allt som rör univeristetet, din utbildning och känner till nyckelpersonerna på universitetet. Alla har dessutom tystnadsplikt och kommer inte att dela med sig av det du säger utan din tillåtelse. 

 

Studenthälsan

Vid LiU finns även studenhälsan dit du kan vända dig. Studenthälsan erbjuder blant annat samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog. Du behöver inte vara medlem i StuFF för att få hjälp av studentombuden eller studenthälsan.

 

Lika Villkor

Utöver studenthälsan arbetar studentkåren tillsammans med Lika Villkor. Lika villkor är ett initiativ från LiU som går ut på att arbeta för jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsvariation, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

 

Sjukskrivning

Att sjukskriva sig som student kan vara krångligt då reglerna för ersättning vid sjukdom inte är anpassade efter studenter. Beroende på om du har studiemedel eller inte, har arbetat innan eller vid sidan av studierna med mera, kan de villkor som gäller för när, var och hur mycket du får i ersättning variera. En generell regel är dock att du alltid ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan redan första dagen. Sjukanmälan görs på Försäkringskassans hemsida eller på Försäkringskassans servicetelefon 020-524 524.

 

Att studera med funktionsvariation

Om du har en permanent eller långvarig funktionsvariation finns det möjlighet att få stöd och service i din studiesituation. Funktionsvariationen ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionsvariation jämställs även dokumenterade läs-och skrivsvårigheter.

Ansökan om pedagogiskt stöd görs genom att följa instruktionen nedan. Observera att du måste vänta med att ansöka om stöd tills du är antagen till kurs eller program vid Linköpings universitet.

Om du inte har en varaktig funktionsvariation utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Mer information finner du här

Kontakta StuFFs studentombud

Policarpio Bernerstedt
Policarpio BernerstedtStudentombud utbildning - Filosofisk fakultetsuf@stuff.liu.se
Deborah Traujtmann
Deborah TraujtmannStudentombud - utbildning utbildningsvetenskapsuu@stuff.liu.se
Tel: 073 41 41 013 Du som studerar vid området för utbildningsvetenskap och har frågor till kåren angående din utbildning eller kvalitén på din utbildning ska kontakta studentombud - utbildning utbildningsvetenskap. Hit ska du också kontakta om du är doktorand med frågor eller vid internationella frågor om utbildning.
Natalia Tomczyk
Natalia TomczykStudentombud arbetsmiljö & lika villkorsal@stuff.liu.se

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Snabba länkar

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535