Sektioner

Sektionerna är studentkårens viktigaste samarbetspartners. Sektionerna är ideella studentföreningar som i många fall har sin grund i en programutbildning. Vilken sektion du tillhör beror på vilken utbildning du studerar. Nästan alla studenter tillhör en sektion.


Det som skiljer sektionerna från andra studentföreningar förrutom att de är kopplade till en specifik utbildning är att sektionerna anordnar Nolle-P och bedriver utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete tillsammans med studentkåren. Sektionerna är en del av den röda tråden mellan dig, studentkåren och universitet. Utan sektionerna hade inte studentkåren funnits och vice versa. Tillsammans strävar sektionerna och studentkåren efter att du ska få den bästa möjliga studietiden. Inom sektionerna finns det olika utskott, exempelvis fadderier eller utbildningsutskott. Många sektioner anordnar dessutom evenemang så som exempelvis sittningar, kravaller, arbetsmarkandsmässor eller utlandsresor.

Varje sektion arbetar främst mot det enskilda programmet medan StuFF arbetar mot hela universitetet med centrala frågor som berör alla studenter. Om sektionerna skulle uppmärksamma ett problem som inte kan lösas på programnivå vänder de sig till StuFF som sedan tar det vidare till universitetsledningen.

För att säkerställa att dina intressen tas till vara på ansvarar sektionerna för att att ge förslag på studentrepresentanter till StuFF som sedan StuFF tillsätter. Studentrepresentanter är studenter som sitter med i universitetets olika grupper som diskuterar alltifrån utbildning till datasalar på våra campus. Att vara studentrepresentant innebär att du är studenternas röst mot universitet!

Image

Elliott

Studiesocialt ansvarig - mottagning och sektion

sams@stuff.liu.se

073 41 41 010

Studiesociealt ansvarig för mottagning och sektion ansvarar för mottagningen, studiesociala frågor och events samt kontakt med sektionerna och avtal mellan StuFF och sektionerna.

Lista på sektioner vid Linköpings universitet

Image

AJF

Affärsjuridiska Föreningen

Image

ELIN

Ekonomföreningen vid Linköpings universitet

Image

FLiNS

Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Image

GLO

Sektionen för Globala studier

Image

Kogvet

Sektionen för kognitionsvetenskap

Image

LiSa

Sektionen för samhällsplanerare i Linköping

Image

LiUPhD

Doktorandsektionen vid Linköpings universitet

Image

LSEK

Lärarsektionen i Linköping

Image

MvSek

Miljövetarsektionen

Image

NLSek

Norrköpings lärarsektion

Image

PULS

Personalvetarutbildningen i Linköpings sektion

Image

SAKS

Sektionen för systemvetenskapliga programmet

Image

SeKeL

Sektionen för kultur Linköping

Image

SKA

Samhälls- och kulturanalytikernas intresseorganisation

Image

SKUM

Sektionen för Kommunikation, samhälle, medieproduktion

Image

Socionomsektionen

Sektionen för socionomprogrammet

Image

StatLin

Statistiksektionen vid Linköpings Universitet

Image

Stimulus

Sektionen för psykologprogrammet

Stöd till sektioner

Biluthyrning

Som sektion kan ni låna StuFFs bilar till priset av 40kr/mil. Bilen bokas via StuFFs bilansvarige på vko@stuff.liu.se 

Tröjtryck och marknadsföringsstöd

I och med det nya sektionsavtalet får varje sektion pengar som ska gå till tryck av StuFF-loggan på profilkläder. 

Vid frågor angående avtalet, kontakta sams@stuff.liu.se 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535