Vi_arbetar_för_Sveriges_bästa_mottagning_1.jpeg 


 

Främja god gemenskap i stället för förnedring

Tiden då nollning förknippades med förnedring är alltså helt förbi, så du som ny student behöver inte känna någon oro. Faddrarnas uppgift är att ställa upp och hjälpa dig till rätta, för att din utbildningsstart ska bli så bra som möjligt. De planerar och genomför aktiviteter för de nya studenterna så att de ska lära känna varandra och få en ökad trygghet i den nya livssituationen som det kan innebära att börja på en ny utbildning, eventuellt flytta till en ny stad och med stor säkerhet lära känna ett stort antal nya människor.

 

Aktiviteter och alkohol helt frivilliga

Alla aktiviteter som anordnas är frivilliga. Nolle-P ska inte vara förnedrande. Om du mot förmodan skulle känna dig förnedrad eller tvingad till något bör du genast kontakta fadderiet eller studentkåren. Även om alkohol förekommer på Nolle-P är det absolut inte ett måste. Det finns alltid alkoholfria alternativ, och ingen ser snett på den som avstår. Hälften av dagarna är alkoholfria.

 

Alla sitter i samma båt

Fördelen med att vara med på Nolle-P är att man skapar ett kontaktnät bland sina kursare och äldre studenter och även mellan utbildningarna. Du får till exempel veta hur universitetet fungerar, var du köper kurslitteratur och du kan även få värdefulla pluggtips. Nästan alla som kommer hit känner inte någon, det ökar förutsättningarna till en bra sammanhållning och att man som ny student lär känna många nya människor - alla sitter i samma båt och är lika oroliga och förväntansfulla inför vad som ska hända.

 

Gemensam mottagningspolicy

Tillsammans med systerkårerna LinTek och Consensus har mottagningspolicyn tagits fram. Policyn reglerar mottagningens form och ramar och finns för att se till att mottagningen sker på ett öppet och inbjudande sätt för alla. 

Image

Elliott Larsson

Studiesocialt ansvarig - mottagning och sektion

sams@stuff.liu.se

073 41 41 010

Studiesocialt ansvarig för mottagning och sektion ansvarar för mottagningen, studiesociala frågor och events samt kontakt med sektionerna och avtal mellan StuFF och sektionerna.

Image

Livia Forsberg

Mottagningssamordnare Linköping

mottagning_lkpg@stuff.liu.se

 

Image

Lisa Da Re

Mottagningssamordnare Norrköping

mottagningen_nkpg@stuff.liu.se

Mottagningen 2023

Information om mottagningen och de olika arrangörerna

Nedan kan du läsa om de olika mottagningsarrangörerna som StuFF samarbetar med. Varje arrangör är ansvarig för att arrangera mottagningsaktiviteter för vissa program och/eller kurser. 

AktU

Image

Arrangerar mottagning för:

  • Beteendevetenskaplig grundkurs

KoMPaSS

Image

Arrangerar mottagning för:

  • Historia 1
  • Litteraturvetenskap 1
  • Engelska 1
  • Filosofi 1
  • Pedagogik 1
  • Sociologi 1
  • Sociologi 2

Societeten

Image

Arrangerar mottagning för:

  • Socionomprogrammet

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535