Studentliv

This image for Image Layouts addon

StuFF strävar efter ett levande och tillgängligt studentliv där alla känner sig välkomna, oavsett intressen eller förutsättningar. Vi vill att tiden utanför föreläsningssalen ska vara minst lika bra som föreläsningen. 

Learn More

Studentkårerna är navet i Linköpings och Norrköpings studentliv. Tillsammans med med LinTek och Concensus äger och driver vi de fem eftertraktade kårhusen i Norrköping och Linköping: Kårallen, Trappan, Kollektivet, [HG] och Örat. Dessa erbjuder både nattklubb, sittningar, studieplatser, pubar och möjlighet att boka lokal. Som kårmedlem blir du delägare till husen och får rabatt på inträdet på nattklubbarna.

 

Tillsammans med de andra kårerna äger vi också KOMBO, som är en kostnadsfri hyresgästsorganisation som hjälper till med boendefrågor och boendeförmedling. Vi jobbar även för att du ska ha en bra arbetsmiljö, både fysisk när det gäller exempelvis studieplatser eller microvågsugnar, men också din pyskiska hälsa. Vi arbetar för att du inte ska behöva må psykiskt dåligt under din studietid, exempelvis stress eller utbrändhet är tyvärr vanligt bland studenter. Du kan alltid vända dig till studenthälsan, studentkåren eller din sektions arbetsmiljöombud om du känner att du mår dåligt.

Många studenter engagerar sig i studentföreningar vid sidan av studierna som är en viktig del av studentlivet vid LiU. Det finns föreningar som sysslar med allt från teater till elektronik till kanotpaddling eller politik. Det finns något för alla med andra ord. Studentkårerna är de som godkänner studentföreningar för att de ska få bedriva verksamhet på Campusen. Kåren kan också bistå med stöd och hjälp vid behov.

Varje termin samordnar StuFF den berömda mottagningen, även kallad Nolle perioden eller Nolle-P. Nolle-P är en rolig och hektisk period där faddrar guidar nya studenter mellan föreläsningar, lekar, fester och andra aktiviteter för att de nya studenterna ska få en sån bra start som möjligt. Vårt mål är att Linköpings universitet ska ha Sveriges bästa mottagning.

Studentlivet.se

studentlivet

Studentlivet.se är en informationsplattform som ska underlätta och tillgängligöra information och studiesociala aktiviteter för alla studenter vid LiU.

Image

Välkommen till StuFF!

StuFF är kåren för studenter vid utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. Vår främsta uppgift är att ge dig den bästa möjliga studietiden.

Vi ser till att dina rättigheter som student respekteras och att din röst blir hörd på hela universitetet!

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535