Hjälp och stöd

Känner du att du har blivit felbehandlad av universitet? Har tentan inte rättats i tid eller blir du trakaserad av en lärare? Tveka inte att höra av dig till oss, oavsätt vad det gäller! Vi finns för dig!


Studentombud

Studentkåren har tre stycken så kallande studentombud som är experter på att hjälpa dig om du skulle få problem. Dessa är väl pålästa om allt som rör univeristetet, din utbildning och känner till nyckelpersonerna på universitetet. Alla har dessutom tystnadsplikt och kommer inte att dela med sig av det du säger utan din tillåtelse. Kontaktuppgifterna till våra studentombud finns till höger. 

Studenthälsan

Vid LiU finns även studenhälsan dit du kan vända dig. Studenthälsan erbjuder blant annat samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog. Du behöver inte vara medlem i StuFF för att få hjälp av studentombuden eller studenthälsan.

Lika Villkor

Utöver studenthälsan arbetar studentkåren tillsammans med Lika Villkor. Lika villkor är ett initiativ från LiU som går ut på att arbeta för jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

Sjukskrivning

Att sjukskriva sig som student kan vara krångligt då reglerna för ersättning vid sjukdom inte är anpassade efter studenter. Beroende på om du har studiemedel eller inte, har arbetat innan eller vid sidan av studierna med mera, kan de villkor som gäller för när, var och hur mycket du får i ersättning variera.En generell regel är dock att du alltid ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan redan första dagen. Sjukanmälan görs på Försäkringskassans hemsida eller på Försäkringskassans servicetelefon 020-524 524.

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus