Arbetsmiljö

Känner du att du och dina kamrater att det är dålig luft i föreläsningssalarna? Fungerar inte lampan i grupprummen? Är stolarna obekväma? Är det besvärligt att resa mellan hemmet och universitet?


Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar i detta fall om förhållanderna där vi studenter, det vill säga främst våra campus. För att alla ska trivas på universitetet behöver arbetsmiljön vara bra. När man talar om arbetsmiljö brukar man skilja mellan den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Fysiska arbetsmiljön

Exempel på problem med den fysiska arbetsmiljön kan vara oljud, dålig ventilation eller farliga resvägar till och från universitetet. När det gäller den fysiska arbetsmiljön arbetar studentkåren bland annat för fler mikrovågsugnar och studieplatser samt att dessa håller bra standard. Vi tillhandahåller exempelvis studieplatser genom våra kårhus Kollektivet och Trappan. 

 

Psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska hälsan. Det rör till exempel trivsel och ledarskap. Exempel på problem med den psykosociala arbetsmiljön kan vara tidspress, för mycket att göra eller oklara arbetsuppgifter. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön arbetar studentkåren främst förebyggande för att så många som möjligt ska trivas vid universitetet.

Om du skulle drabbas av psykisk ohälsa finns studenthälsan som stöd som bland annat erbjuder samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog.

 

Arbetsmiljöombud - Ditt skyddsombud!

Vid varje sektion finns det ett arbetsiljöombud (AMO) som är ditt skyddsombud som student. Arbetsmiljöombudet arbetar tillsammans med studentkåren och universitetet för att lösa eventuella arbetsmiljöproblem. Tveka inte att höra av dig till ditt arbetsmiljöombud om du skulle ha åsikter kring din arbetsmiljö som den kan ta vidare till universitetet.

 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus