Stipendium

Ibland räcker inte CSN till. Utöver våra nyttiga medlemsförmåner har vi därför nedan en förteckning över vilka stipendium som finns att söka för dig som studerar vid Filosofisk fakultet eller Utbildningsvetenskap.


StuFFs Litteraturstipendium

Delas ut varje höst av StuFFs utbildningsutskott.


Ingenjörer utan gränser i Linköping

Utlysningen riktar sig till grundskole- och ämneslärare som skriver sitt examensarbete


Aleriks Stipendium

Stipendierna är avsedda för flitiga studenter födda i Östergötland som är registrerade vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.


Östgöta Gille i Stockholm

Stipendiet riktar sig till doktorander vid universitetet och beslut fattas i början av höstterminen.


Filosofiska fakultetens priser

Pris för avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året.


Konsten att skriva en stipendieansökan

Det är en bra idé att lägga ner ganska mycket tid och energi åt att skriva din stipendieansökan. En väl skriven stipendieansökan ökar dina chanser att bli tilldelad ett stipendium. På sokastipendium.se kan du läsa mer om hur processen vanligtvis går till och hur du ökar dina chanser till att bli tilldelad ett stipendium. Även stipendielistan.se har flera användbara tips.

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus