Utbildning

Din utbildning är en av studentkårens viktigaste uppgifter. Vi arbetar tillsammans med din sektion för att försäkra oss om att din utbildning håller måttet. Om du upplever ett problem i utbildningen har du rätt att reagera.


Tillsammans med sektionerna bedriver vi bevakning och utveckling av din utbildning. Vi tror att din utbildning blir bättre om du får möjlighet att vara och påverka den. Därför arbetar vi med att skapa förutsättningar för du ska få påverka och utforma din utbildning. Det enklaste sättet att uttrycka din åsikt är att  fylla i kursutvärderingen på studentportalen som skickas ut efter att du har avslutat kursen. Om det inte skickas ut någon kursutvärdering ska du kontakta din utbildningsbevakare på din sektion. Du alltid vända dig till utbildningsbevakare om du har åsikter kring din utbildning.

Kårens arbete kring utbildning handlar till stor del om påverkansarbete mot universitetet för att förbättra din studiesituation. Vi ser till att varje beslut som påverkar dig och din utbildning och gått genom minst en student. Kåren arbetar även på nationell nivå genom Sveriges Förenade Studentkårer där vårt fokus ligger på mer lärarledd tid.


[panel] [heading size="h3" style="underline"]Utbildningsbevakning[/heading]

Varje sektion har minst en utbildningsbevakare som arbetar för att förbättra din utbildning och se till att dina åsikter tas till vara på. Till denna kan du höra av dig om du har åsikter kring din utbildning som du vill att den ska föra med sig till kursansvariga och studentkåren. Du kan också vända dig till din utbildningsbevakare om det skulle uppstå några problem med din utbildning. Utbildningsbevakaren sitter i regelbundna möten med både programledning, kuransvariga och kårens utbildningsutvecklare. Vet du inte vilken sektion du tillhör kan du alltid kontakta kårens utbildningsutvecklare för stöd. [/panel]

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus