Studentlivet

StuFF strävar efter ett levande och tillgängligt studentliv där alla känner sig välkomna, oavsett intressen eller förutsättningar. Vi vill att tiden utanför föreläsningssalen ska vara minst lika bra som föreläsningen. 


Studentkårerna är navet i Linköpings och Norrköpings studentliv. Tillsammans med med LinTek och Concensus äger och driver vi de fem eftertraktande kårhusen i Norrköping och Linköping: Trappen, Kollektivet, [HG] och Örat. Dessa erbjuder både nattklubb, sittningar, studieplatser, pubar och möjlighet att boka lokal. Som kårmedlem blir du delägare till husen och får rabatt på inträdet på nattklubbarna. 

Tillsammans med de andra kårerna äger vi också KOMBO, som är en kostnadsfri hyresrätsorganisation som hjälper till med boendefrågor och boendeförmedlning. Vi jobbar även för att du ska ha en bra arbetsmiljö, både fysisk när det gäller exempelvis studieplatser eller microvågsugnar men men också din pyskiska hälsa. Vi arbetar för att du inte ska behöva må psykiskt dåligt under din studietid, exempelvis stress eller utbrändhet är tyvärr vanligt bland studenter. Du kan alltid vända dig till studenthälsan, studentkåren eller din sektions arbetsmiljöombud om du känner att du mår dåligt.

Många studenter engagerar sig i studentföreningar vid sidan av studierna som är en viktig del av studentlivet vid LiU. Det föreningar som sysslar med allt från teater till elektronik till kanotpaddling eller politik. Det finns något för alla med andra ord. Studentkårerna är de som godkänner studentföreningar för att de ska få bedriva verksamhet på Campusen. Kåren kan också bistå med stöd och hjälp vid behov.

Varje termin samordnar kåren den berömda mottagningen, även kallad Nolle perioden eller Nolle-P. Nolle-P är en rolig och hektisk period där faddrar guidar nya studenter mellan föreläsningar,lekar, fester och andra aktiviteter för att de nya studenterna ska få en sån bra start som möjligt. Vårt mål är att Linköpings universitet ska ha Svergies bästa mottagning.


Overaller

Studentoverallen är en av de traditioner som har bredast spridning i studentlivet vid Linköpings universitet. Nästan alla utbildningsprogram har en specifik färgkombination på overallen och dess revärer (banden längs med utsidorna av ärmar och ben), overallskulturen här är en av de starkaste i landet. Studentmössan är däremot inte så jättevanlig.

Overall beställer du via din sektion. Revärerna kan linköpingsstudenter med fördel köpa på Valla syateljé. Damen som äger butiken har exakt koll på vad som är din sektions färgnyans. I studentmun kallas hon "Vallatanten".

Vem bär vilken overall?

Overaller


Kravall - Krav på overall

När du hör ordet ”Kravall” riktas kanske dina tankar till ett upplopp på gator och torg med många arga människor, gatsten och tårgas. Riktigt så är inte Kravallerna vid Linköpings universitet. Begreppet är gammalt och är en sammanslagning av ”Krav på overall”. Kort och gott är det en studentfest med klädkod overall.

Kravallernas historia sträcker sig tillbaka till 60-talet när de hölls på Ryds Herrgård som huserade studenterna och fungerade som kårhus innan Kårallen byggdes. De flesta kravaller är idag flyttade till kårhusen Kårallen och Trappen, men Ryds Herrgård lever fortfarande kvar som ett studentställe. Under läsårets gång finns det många olika Kravaller och flera av dem är kopplade till en tematiserad helhelg med tävling.

 


 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus