Påverkan

Som regionens största studentröst representerar vi dig och dina intressen mot universitetet, kommun, och nationellt. Vi gör skillnad för att förbättra din studietid!


Studentkåren är en studentpolitisk aktör som arbetar för att göra skillnad för att förbättra din studietid vid LiU. Även om kåren är partipolitisk obunden bedriver den studentpolitik som utgår från åsiktsprogrammet. Åsiktsprogrammet fastställs av kårfullmäktige och är det dokument som bestämmer vad kåren ska tycka i olika frågor som berör studenter, exempelvis studieplatser, bostäder eller kurslitteratur. Under åren har vi bland annan drivit frågor om datorsalar, microvågsugnar, anonyma tentor, campusbussen och studentrabatter i kollektivtrafiken. 

Mycket av kårens påverkansarbete sker i det tysta genom studentrepresentanter. En studentrepresentant är en student som har blivit utsedd av kåren att representera studenterna i ett av universitets alla organ, nämder eller råd. StuFF har över 150 studentrepresentanter vid LiU som ser till att alla beslut vid LiU passerat minst en student. Vi jobbar även mot Linköpings kommun och Norrköpings kommun där vi sitter med i flera grupper och samarbeten.På nationell nivå arbetar vi genom Sveriges förenade studentkårer för att påverka beslutsfattarna i vår riktning. På nationell nivå driver vi frågor som berör mer lärarledd tid och pedagogikens roll i utbildningen. 

Som regionens och universitetets största studentröst har vi mycket inflyttande och verktygen för att göra skillnad. Det är dock viktigt att du delar med dig av dina problem och åsikter för att vi ska veta vilka frågor vi borde driva. Detta gör du enkelt genom att prata med din sektion, kontakta studentkåren direkt eller komma på ett fullmäktigemöte. Som medlem kan också uttrycka din åsikt genom det årliga kårvalet där du kan rösta på vem som ska representera dig i kåren.


Universitetet 

Med över 150 representanter ser vi till att varje beslut vid universitetet har passerat minst en student. Vårt mål är att bevaka och säkerställa att din utbildning och arbetsmiljö håller högsta möjliga kvalité. 

Kommunerna

Genom olika forum och kanaler representerar vi dig mot Norrköping och Linköpings kommun. Här diskuterar vi bland annat studentbostäder och hur städerna kan bli mer studentvänliga. 

Nationellt

På nationell nivå arbetar vi mot centrala beslutsfattare genom Sveriges förenade studentkårer och driver frågor för berör alla Sveriges studenter, exempelvis mer lärarledd tid och mer studiemedel från CSN. 

 


Din åsikt gör skillnad!

För att kunna representera dig och dina åsikter behöver vi veta vad du tycker. Det absolut enklaste sättet att göra din röst hörd på och påverka din studiesituation och kåren är att rösta i det årliga kårvalet till kårfullmäktige. Kårfullmäktige är det högsta beslutade organet inom kåren och består av 25 studenter som bestämmer vad kåren ska arbeta med. Genom kårvalet har du möjlighet att rösta på vem du vill ska företräda dina åsikter!

Logotyp16
Tänk på att du alltid kan vända dig till oss med frågor och åsiker. Tänk också på att ingen fråga eller åsikt varken är för liten eller för stor. Så ta kontakt med oss, för din åsikt är viktig! Det finns också andra sätt att engagera sig för att göra skillnad och påverka studiesituationen för dig och dina medstudenter.

 

 


Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus