Fullmäktige

Kårfullmäktige består av 25 ledamöter som bestämmer vad kåren ska jobba med och vilka frågor den ska driva. Alla ledamöter är studenter som väljs in genom det årliga kårvalet där du som medlem har möjlighet att rösta. Som medlem är du alltid välkommen på fullmäktiges möten.


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. På våren varje år utser bland annat fullmäktige en styrelse och ger den direktiv hur den ska arbeta för att förbättra studenternas studiesituation. Fullmäktige kan liknas med Sveriges Riksdag och styrelsen med regeringen. Fullmäktige sammanträder ungefär 1 gång i månaden där möterna är utanför vanlig föreläsningstid. Precis som i riksdagen finns det även en motsvarighet till partier, dessa kallas i fullmäktige för listor. En lista kan liknas vid ett politiskt parti och består av en eller flera personer. Om du vill kandidera till fullmäktige behöver du antingen skapa eller gå med i en redan befintlig lista.

Fullmäktige leds av ett talmanspresidium betående av fyra personer, dessa ansvarar för lokal, möten och protokoll.


Fullmäktiges ledamöter 2017/2018

Eric Schimdt (Borgerligt Initiativ)

Clara Siönäs (Förenade Filfaks Emiraten)
Linnea Holmén (Förenade Filfaks Emiraten)
Gabriel Wåhlberg (Förenade Filfaks Emiraten)
Daniel Westermark (Förenade Filfaks Emiraten)
Anna Krogh (Förenade Filfaks Emiraten)
Markus Folemark (Förenade Filfaks Emiraten)
Jakob Kihlstrand (Förenade Filfaks Emiraten)
Johan Christersson (Förenade Filfaks Emiraten)

Linnea Engstedt (Lärarlistan)
Simon Ågren (Lärarlistan)
David Westman (Lärarlistan)
Sofia Ritenius (Lärarlistan)
Klara Bladh (Lärarlistan)
Frida Palmqvist (Lärarlistan)

Okan Karakas (Norrköpingslistan)
Mina Gunnarsson (Norrköpingslistan)
Tobias Holmberg (Norrköpingslistan)
Lorena Persson (Norrköpingslistan)
Jakob Bajrami (Norrköpingslistan)
Anna Isacsson (Norrköpingslistan)

David Blomgren (Stad i Ljus)
Sofia Löfberg (Stad i Ljus)
Joakim Ögren (Stad i Ljus)

Johan Wester (Studentinitiativet)


Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus