Organisation

Studentkåren är en demokratisk uppbyggd organisation med över 1000 studenter som på något sätt är aktiva i StuFFs verksamhet, allt från fadder under Nolle-P till kårstyrelsen som arbetar heltid.

Även om StuFF representerar alla studenter är det medlemmarna som bestämmer vad och hur StuFF ska jobba med. Medlemmarna utser varje år 25 representanter till kårfullmäktige som är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige har möte ungefär 8 gånger per år och leds av talmanspresidiet. Har du en idé eller åsikt du vill uttrycka? Under rubriken fullmäktige finner du namn och kontaktuppgifter till fullmäktiges ledamöter. I StuFF finns det även utskott och projektgrupper. 

Fullmäktige är även de som väljer vilka som ska sitta i kårstyrelsen och vad de ska jobba med. Kårstyrelsen består av 8 studenter som tar studieupphåll för att kunna jobba heltid för att förbättra din studiesituat på LiU. Kårstyrelsen har flera utskott och arbetsgrupper. Läs mer om vilka utskott som finns och hur du kan engagera dig här. Kårstyrelsen utser även mottagningssamordnare som koordinerar Nolle-P.

Studentkårens viktigaste samarbetspartner är sektionerna. Med stöd av och i samarbete med studentkåren anordnar sektionerna Nolle-P och ser till att utbildningsbevakning och arbetsmiljöabrete finns.


 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus