Meritlista

2015/2016

 • Ansökte om och fick utmärkelsen Årets studentstad 2016/2017 till Linköping
 • Fick igenom studentrabatter på östgötatrafikens periodkort
 • Startade upp ett utbildningsutskott
 • Skapande ett nytt sektionsavtal med frikurstillägg
 • Skaffade en ny hemsida

2014/2015

 • Arbetar med att få demokratisk förankring i de förändringsprojekt som genomförs vid LiU.
 • Är med i kårhusens utvecklingsprocesser.
 • Genomdriver krav på förbättrade kursplaner på Filosofiska fakulteten.
 • Är med i marknadsföringsprocessen av Studentundersökningen (tidigare NSI) och slår rekord i svarsfrekvens.
 • Börja erbjuda lösning för kortbetalning till sektioner och föreningar.

2013/2014

 • Är med i att driva beslutet om avskaffandet av bostadsgarantin i Norrköping som i slutändan kostade studenterna mer än vad den gav tillbaka.
 • Är med i framtagandet av "Studenters rättigheter och skyldigheter". Ett dokument med syfte att stötta studenter som en komplement till den Studieadministrativa handboken
 • Slår under höstterminen rekord i antalet medlemmar sedan kårobligatoriets avskaffande.
 • Startar upp projektet Fika med StuFF med syfte att skapa nya platser och tillfällen att aktivt möta studenter på.

2012/2013

 • Ser till att få förnyad kårstatus i ytterligare tre verksamhetsår
 • Norrköping blir utsedd till SFS Årets Studentstad 13/14
 • Deltar i initiativet till att integrera tanken om öppnare och mer avslappnade studiemiljöer ("vardagsrummet") i projektet campus LiU 2015.

2011/2012

 • Bildar föreningen Pop Sensation tillsammans med Consensus, med syftet att anordna en gemensam mottagningsfest.
 • Arrangerar RADAR (arbetsmarknadsdag på Campus Norrköping) vårterminen 2012.
 • Är med i marknadsföringsarbetet av NSI-undersökningen – svarsfrekvensen ökar till 50%

2010/2011

 • Sitter med i valberedningen av en ny rektor efter Mille Millnert. Helen Dannetun blir ny rektor 22 juni 2011.
 • Är med i beslutet om omstruktureringen av universitet (ORAKEL 1).
 • Tidigare studiesocialt ansvariga Camilla Georgsson blir ordförande i SFS för verksamhetsåret 11/12.
 • Initiativtagare till nätverket SLANDT (studenter vid Linköpings universitet - alkohol, narkotika, dopning och tobak).

2009/2010

 • Filosofen läggs ner vårterminen 2010 på grund av ekonomiska skäl.
 • Får igenom nya bibliotekstider som träder kraft höstterminen 2010.
 • 1 juli 2010 - Kårobligatoriet avskaffas – kårerna och universitet inleder att nytt samarbete. I och med det skapas ett unikt medlemshanteringssystem.

2008/2009

 • Får LiU att tillsätta en masterkoordinator som bl.a ansvarar för mottagning för masterstudenterna vid LiU.
 • Får tillsammans med Studenthälsan, LiU att bekosta ännu en kuratorstjänst.
 • Förhindrar att grupprummen i Gropen, campus Norrköping, tas bort.
 • Räddar kvar NH genom att uppta det i Kårservice verksamhet.

2007/2008

 • Börjar att skicka hem kårtidningen Filosofen till alla StuFF-studenter.
 • Genomför ett Stor-FUM, alla tre kårers fullmäktigen samlas för att besluta om mottagningspolicyn och diskutera kårobligatoriets avskaffande samt Kårservice framtid.
 • Genomför en informationsdag (Fri-dag) för fristående kursstudenter.
 • Träffar regeringens utredare, lämnar synpunkter på hur studentkårerna påverkas av ett avskaffande av kårobligatoriet.
 • Genomför NSI/Studentundersökning för första gången – 51% svarsfrekvens, Synovate som distribuerar enkäten är imponerade av den höga svarsfrekvensen.

2006/2007

 • Initiativtagare tillsammans med de andra kårerna till Studentundersökningen, då kallad NSI
 • Fullbordar arbetet med arbetsmiljöbevakning, alla sektioner har nu arbetmiljöbevakning vid sina program.
 • Aktiv del i LiUs arbete med en ”Strategi och handlingsplan för Lika Villkor” och ”Handlingsplan – jämställdhets- och genusintegrering av grund och forskarutbildningen 2007-2009”.
 • Får igenom att alla doktorander skall vara anställda inom tre år.

2005/2006

 • Deltar aktiv i planering och genomförande av iDay – International Day.
 • Arbetar fram tillsammans med de andra kårerna en ny gemensam alkoholpolicy.
 • Får LiU att införa ett examinationsombud.
 • Får LiU att aktivit börja arbeta med anonyma tentor.

2004/2005

 • Förhandlar fram ett avtal där studenter får samma rättigheter och organisation som anställda vid LiU gällande arbetsmiljö - träder i kraft under hösten.
 • Stoppar LiU att skära bort nödvändiga tjänster (studentnära stödpersoner) för studenterna hos studenthälsan (Christer Carlssons bil och Staffan Johansson) - sker under LiUs budgetarbete under hösten.
 • Har med de andra kårerna för första gången en gemensam fadderutbildning.
 • Tar under hösten initiativ till Kalasmottagningen. Kalasmottagningen startar samma höst.

2002/2003

 • Får utbildningsvetenskap att anta att lördagar ska vara tentamensfria.
 • Delaktiga i processen med att utforma det framtida Colonia.
 • Sektionerna erhåller för första gången ekonomiskt stöd för genomförande av Nolle-P.
 • Bidragande del i uppstarten av Studentfiket i Norrköping.
 • Pådrivande i frågan om att LiU skall tillsätta en ombudsman för studenter som bedriver likabehandlingsfall.

2001

 • Inrättar priset Årets Pedagog.
 • Får tillsammans med de andra kårerna, igenom ett förslag om gratis bussförbindelse mellan campus Valla och campus Norrköping (hösten 2002 börjar bussarna gå).
 • Ordnar ihop med fil.fak mottagning för alla nya studenter i Campushallen (föregångare till Kalas).
 • Inrättar ett studiemedelsombud hos Kårservice.
 • Startar upp Karriärcentrum tillsammans med LinTek och LiU.

2000

 • Börjar arbeta för kursvärdering skall ske via nätet (KURT).
 • Lobbar för att LiU skall införa trådlösa nätverk på samtliga campus.
 • Får Linköpings kommun att påbörja byggande av fler studentbostäder bl.a. T1.
 • Börjar diskutera anonyma tentor.
 • Stöttar Studenternas Pub i Norrköping i uppstarten (föregångaren till Studenternas Hus som är föregångaren till Trappan).
 • Hindrar Östgötatrafiken från att ta bort studentrabatten.

1999

 • Tar initiativ till att SFS ska utse årets studentstad.
 • Bidrar till att Linköping blir årets studentstad.
 • För de första diskussionerna kring en märkesbacke i Norrköping.
 • Initiativtagare till en fakultetsöverskridande Doktorandkommitté som också inrättas.
 • Viktig part i utvecklandet av studentportalen.

1998

 • Driver igenom att alla utbildningar ska ha ett genusperspektiv.
 • Får Norrköpings kommun att skänka 300 kr för varje nyskriven student till det kommande projektet för ett kårhus i Norrköping.
 • Deltar i de första diskussionerna kring byggandet av ett kårhus i Norrköping förs.

1997

 • Stödjer ny Knutpukt i D-huset.
 • Aktiv del i uppbyggnaden av campus Norrköping.
 • Får LiU att bygga det första lunchrummet för studenterna.
 • Får Östgötatrafiken att införa studentrabatter.
 • Tar del i initieringen av Norrköpingsenkäten.
 • Driver igenom att det ska finnas 3 centrala arbetsmiljöombud vid LiU.

1996

 • Börjar ge sektionerna ersättning för utbildningsbevakning.
 • StuFF bildas.
 • Kårtidningen Filosofen ser dagens ljus.
 • Är med i diskussionen kring planering av ny idrottshall (Campushallen) och nationshus (Nationernas Hus, invigdes -99).

1995

 • Får Filosofiska fakulteten att sponsra mottagning för alla nya studenter vid Filosofiska fakulteten.
 • Första gemensamma datorpulet (datorsal) för alla studenter startas.
 • Är aktiv del i planeringen av Hus I.
 • Startskott för en gemensam mottagning för alla studenter vid LiU.
 • Delarrangör av första ”Intervallen”.

1994

 • Bildar Kårservice.
 • Får fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att satsa 1 000 000kr för inköp av datorer till de som studerar.
Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus