Fullmäktigemöte 24/5

  • 17 maj 2017 |
  • Textstorlek

Den 24 maj är det dags för fullmäktigemöte. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. Vid detta möte kommer bland annat val till valrådet och valberedningen att ske! Det finns fortfarande lediga platser i båda grupperna och det går utmärkt att kandidera på plats. Mötet äger rum i KY21 på Campus Valla med start 17:15.

Fullmäktige kan liknas med Sveriges Riksdag och styrelsen med regeringen. Fullmäktige sammanträder ungefär 1 gång i månaden där möterna är utanför vanlig föreläsningstid. Precis som i riksdagen finns det även en motsvarighet till partier, dessa kallas i fullmäktige för listor. En lista kan liknas vid ett politiskt parti och består av en eller flera personer. Om du vill kandidera till fullmäktige behöver du antingen skapa eller gå med i en redan befintlig lista.

Har du frågor kring fullmäktige, valrådet eller valberedningen? Maila då Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information. Nästa fullmäktigemöte efter detta kommer att äga rum i september.

[panel] [heading size="h3" style="underline"]Valråd[/heading] Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande styrdokument. Detta involverar informationsarbete ut mot StuFFs studenter om möjligheten att bilda lista, information och stöd till de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valproceduren. Valrådet består av fem ledamöter varav en är ordförande. Utöver övriga styrdokument reglerar StuFFs fullmäktige valrådets arbete genom instruktioner till valrådet samt instruktioner förfullmäktigeval. Uppdraget är arvoderat.[/panel]


[panel] [heading size="h3" style="underline"]Valberedning[/heading] Valberedningen ansvarar för att bereda val till poster som väljs av fullmäktige. Detta involverar att planera och genomföra informationsarbete för att informera StuFFs medlemmar om möjligheten att söka förtroendeposter i StuFF, intervjua kandidater samt att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige. Valberedningen skall vara styrelsen behjälplig vid rekrytering till styrelsens utskott och övriga föruppdrag under styrelsen. Utöver övriga styrdokument reglerar fullmäktige valberedningens arbete genom instruktioner samt tjänstestruktur. Uppdraget är arvoderat. [/panel]


 

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus