Valberedningens nomineringar

  • 25 mars 2017 |
  • Textstorlek

Valberedningen presenterar nedan sitt förslag på personer till StuFFs förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår. Fullmäktige kommer att ta ställning till förslaget 8-9 april.


Tiden har kommit för valberedningen att presentera sina nomineringar! Läs mer nedan vilka de har valt att nominera till vilken post och varför. Fullmäktige kommer att ta ställning till deras förslag under fullmäktiges konstituerande samanträde den 8-9 april. Som medlem har du alltid rätt att motkandidera mot valberedningens förslag. Mer information kring hur du motkandiderar hittat du längst ner.


Kårstyrelsen

Kårordförande - Sofia Ritenius

Till kårordförande har valberedningen valt att nominera Sofia Ritenius. Sofia är en mogen och ordentlig person som alltid gör sitt yttersta i det hon tar sig an. De erfarenheter och egenskaper Sofia har tror vi kommer bidra till att hon är en bra ledare för såväl styrelsen som kåren som helhet. Hon kommer kunna samordna styrelsen, stötta där det behövs och driva arbetet framåt. Sofia har tidigare ideella engagemang där hon fungerat både som styrelseledamot och som ordförande med mycket goda resultat. Att Sofia även haft flertalet uppdrag i andra organisationer än kåren tror vi kommer bidra till att hon kan se nya möjligheter för StuFF och våga ifrågasätta rådande strukturer där det är nödvändigt. Vi anser att Sofia är väl lämpad för uppdraget som kårordförande!


Vice kårordförande - vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar. Mer information om uppdraget finns här.


Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet - Izabella Strömberg

Till utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet har valberedningen valt att nominera Izabella Strömberg. Izabella har ett stort engagemang och en drivkraft som vi tror kommer gynna henne i sitt arbete och göra det möjligt för henne att utveckla arbetet på ett spännande sätt. Hon har stor kunskap om StuFF som organisation utifrån många tidigare erfarenheter från olika uppdrag. Izabella är även en mycket god lyssnare och oerhört hjälpsam, vilka är egenskaper som kommer hjälpa henne ta sig an olika studentärenden på ett ypperligt sätt. Med ett förtroendegivande och respektfullt bemötande anser vi att Izabella kommer vara en tillgång för styrelsen och arbetet med utbildningsutveckling.


Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap - Julia Palm

Till utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap har valberedningen valt att nominera Julia Palm. Julia är ansvarstagande, seriös och hjälpsam, vilket vi anser bidrar till att hon kommer utföra sina arbetsuppgifter på ett strålande sätt. Med ett stort engagemang och professionella bemötande anser vi att Julia har förmågan att se och förmedla utvecklingsmöjligheter för sig själv och andra på ett strukturerat och motiverande sätt. Vidare har hon ett lyhört och förtroendegivande förhållningssätt, vilket kommer hjälpa henne att ta till sig studenternas åsikter och kunna driva dessa vidare på ett anpassat sätt gentemot universitetet. Utifrån detta anser vi att Julia är ytterst kvalificerad för uppdraget!


Studiesocialt ansvarig - Andreas Lind

Till studiesocialt ansvarig har valberedningen valt att nominera Andreas Lind. Andreas är en empatisk och lugn person, vilket krävs i många av de situationer en studiesocialt ansvarig finner sig i. I sitt arbete har han ett fokus på utveckling, samarbete och att skapa en stark arbetsgrupp, där han tar ansvar för hela gruppens arbete och välmående. Till uppdraget tillför Andreas erfarenheter från både mottagning och studiesocialt arbete, senast som styrelseordförande för Förenade Festerier i Linköping. Andreas är anpassningsbar och lättlärd och vi tror att han har förutsättningarna för att snabbt sätta sig in i, och på ett bra sätt utföra, arbetet som studiesocialt ansvarig.


Kommunikatör - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar. Mer information om uppdraget finns här.


Näringslivsansvarig - Philip Gratell

Till näringslivsansvarig nominerar valberedningen Philip Gratell. Philip är trygg och professionell. I sina kontakter med externa parter inger han lätt förtroende genom en rättfram och ärlig attityd. Genom tidigare engagemang har han visat prov på en relationsskapande förmåga, en egenskap som är viktig för uppdraget, och har redan ett kontaktnät runt såväl universitetet som i det privata näringslivet. Philip är initiativtagande och van vid ledarroller, vilket är mycket viktigt för ett så fritt uppdrag. Han har flera intressanta idéer för hur StuFF ska arbeta med näringslivsfrågor, där fokus ligger på hållbarhet, gemenskap och relationsbyggande. Slutligen kommer Philip även bidra med ett Norrköpingsperspektiv till styrelsen och vi tror att han kommer göra en utmärkt insats för att utveckla StuFFs näringslivsarbete.


Sektionskoordinator - Joakim Ögren

Till sektionskoordinator har valberedningen valt att nominera Joakim Ögren. Joakim besitter alla de egenskaper som är viktiga för en sektionskoordinator: intresse för påverkansarbete, förmåga att hantera människor i olika situationer, samt insikt i StuFFs och sektionernas arbete. Vidare har Joakim erfarenhet av och är duktig på att samordna och och stötta människor och grupper. Erfarenheterna kommer från såväl arbetslivet som studier och ideella engagemang för StuFF och sin sektion. Med denna bakgrund tror vi att Joakim kommer vara en värdefull del av styrelsen.


Övriga uppdrag

Sakrevisor - David Blomgren

Valberedningen nominerar David Blomgren till sakrevisor för kommande verksamhetsår. David har en lång erfarenhet av att arbeta med StuFF, genom både styrelse- och fullmäktigeuppdrag. Han har dessutom insyn i, och förståelse för, flera andra organisationer på såväl lokal som nationell nivå som StuFF på olika sätt interagerar med. Sammantaget gör detta David till en god sakrevisor.


Auktoriserad revisor - Carolina Jonasén Frogedal

 


Fullmäktiges sekreterare - Caroline Sköld

Valberedningen nominerar Caroline Sköld till fullmäktiges sekreterare för kommande verksamhetsår. Caroline är en väldigt engagerad och ambitiös person som är van vid att ha många bollar i luften. Hennes tidigare erfarenheter visar att hon tycker mycket om att arbeta med text, samt är duktig på att planera och strukturera sitt arbete. Med detta anser vi att Caroline passar utmärkt som fullmäktiges sekreterare!


Fullmäktiges vice sekreterare - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Fullmäktiges talman - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Fullmäktiges vice talman - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Valberedningens ordförande - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Valberedningens ledamöter - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Valrådets ordförande - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Valrådets ledamöter - Vakant

Är du intresserad av uppdraget? Läs mer nedan hur du motkandiderar.


Information om motkandidatur

Motkandidatur skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 31 mars för att låta fullmäktige förbereda sig inför speeddatingen den 2 april. Motkandidaturen ska innehålla CV och personligt brev. Ange även i mailet om du kan delta på:
- Speeddating med fullmäktige den 2 april kl 14.30 i T1, Campus Valla
- Konstituerande fullmäktigemöte den 9 april

Självklart kan du kandidera även på plats under det konstituerande fullmäktigemötet. Valberedningen skickar efter den 31/3 löpande inkomna motkandidaturer till fullmäktige.


Är informationen inte tillräcklig, eller har du några övriga frågor? Skicka då iväg ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så återkommer valberedningen snarast möjligt!

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus