Kårvalet 2017 - Vem talar för dig?

  • 06 mars 2017 |
  • Textstorlek

Vad vill du att kåren ska göra för dig? Fram till den 19 mars har du som medlem möjlighet att rösta på vem du vill ska tala för dig i fullmäktige. Kårvalet är din chans att ta ställning och rösta på vad du vill att StuFF ska tycka och arbeta med.


StuFF är en demokratisk rörelse för studenter, av studenter. Fram till 19 mars har du som medlem möjlighet att rösta om vem du vill ska företräda dig i fullmäktige Det är fullmäktige som bestämmer vad kåren ska tycka och arbeta med för att förbättra din studietid. Vem vill du ska tala för dig? Ta ställning och rösta i kårvalet på studentportalen!

Fullmäktige består av 25 valda studenter som sitter i så kallade listor. En lista är en grupp bestående av en eller flera studenter som tillsammans kandiderar till fullmäktige, oftast med liknande åsikter. En lista kan vara både obunden och bunden till exempelvis en studentförening, sektion eller ett program. I kårvalet röstar du på en lista men det går också att personrösta. Valet pågår fram till den 19 mars och sker på studentportalen.


Årets listor:

  • Borgerligt Initiativ
  • Förenade Filfaks Emiraten
  • Lärarlistan
  • Norrköpingslistan
  • Stad i Ljus
  • Studentinitiativet

Läs mer om listorna och valet i årets valbroschyr

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus