Sök StuFF!

  • 29 januari 2017 |
  • Textstorlek

Ett nytt verksamhetsår närmar sig och vi letar nu efter nya engagerade studenter som kan driva kåren vidare. Är du den vi söker? Ta då chasen att sök! Du kan även nominera någon som du tycker skulle passa bra för uppdraget.


Att engagera sig ger inte bara nyttiga meriter och kontakter utan också vänner och erfarenheter för livet! Genom StuFFs förtroendeuppdrag kommer du i kontakt med studenter från en bredd av utbildningar, olika delar av universitetet och diverse externa aktörer. Var med och påverka studentlivet, från tentan till dansgolvet! Sista ansökningsdag är 3 mars.

Uppdragen nedan är på heltid i ett år med tillträde i mitten av juni. Uppdragens placering kommer att vara både i Linköping och i Norrköping, med huvudsaklig placering i Linköping. 

Till kommande års kårstyrelse styrelse söker vi:

Kårordförande

StuFFs kårordförande leder styrelsens och studentkårens arbete och har tillsammans med vice kårordförande huvudansvaret för arbetsledningen av de förtroendevalda. Som kårordförande är du StuFFs främsta ansikte utåt och representerar kåren mot såväl universitetets högsta organ som media. Du leder såväl presidiets som styrelsens möten och har huvudansvar för StuFFs strategi och långsiktiga organisationsarbete. Under kommande verksamhetsår kommer StuFFs kårordförande vara ordförande i de tre studentkårernas samarbetsorgan LUST. Vill du leda universitets största studentröst? Läs mer här.


Vice kårordförande

Som vice kårordförande har du huvudansvaret för StuFFs interna arbete, vilket bland annat innefattar den dagliga ekonomiska hanteringen, arbetsledning och representation i möten med universitetet samt andra organisationer och myndigheter. Du är Kårordförandens ställföreträdare om denne är frånvarande och har därmed ett väldigt varierande och stöttande arbete. I uppdraget ingår även ett huvudansvar för kontoret på Campus Norrköping samt kontakten med Norrköpings kommun. Läs mer här.


Utbildningsutvecklare mot filosofisk fakultet

StuFFs utbildningsutvecklare mot filosofisk fakultet har flera viktiga roller. Dels får du föra fram studenternas åsikt i olika forum som rör utbildningens kvalitet och utformning, men genom din roll som studentombud får du också direkt stötta studenter som behöver hjälp. Genom uppdraget får du också att organisera sektionernas utbildningsbevakare och hjälpa och stötta dem i deras arbete, samt ansvara för StuFFs utbildningsutskott. Läs mer här.


Utbildningsutvecklare mot utbildningsvetenskap

I uppdraget som Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap bedriver du studentombudsfrågor för de studenter som tillhör utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Som ansvarig för detta uppdrag har du en nära kontakt med lärarsektionerna i Linköping och Norrköping och du kommer även vara delaktig i StuFFs utbildningsbevakarträffar. Vidare kommer du även ha ett huvudansvar för doktorandfrågor och internationella frågor, genom att exempelvis delta i båda fakulteternas internationaliseringsnämnder. Läs mer här.


Studiesocialt ansvarig

Uppdraget som Studiesocialt ansvarig ger dig huvudansvaret för studenternas arbetsmiljö och studiesociala situation. Detta inkluderar att vara centralt arbetsmiljöombud för studenter på Campus Valla och Campus Norrköping. Du kommer även representera StuFF i strategigruppen för Lika villkor samt i Studenthälsans styrelse. Som Studiesocialt ansvarig är du den i styrelsen som ansvarar för StuFFs mottagningsverksamhet. Arbetet inkluderar mycket kontakt med motsvarande inom de andra två studentkårerna, kårernas mottagningssamordnare och sektionernas fadderier och festerier. Läs mer här.


Kommunikatör

Kommunikatören har det huvudsakliga ansvaret för StuFFs medlemsrekrytering, medlemsvård och marknadsföring. I kommunikatörens dagliga arbete ingår att ta fram innehåll, både i skrift och grafiskt material, till de kanaler studentkåren använder för att kommunicera med studenter, universitetet och omvärlden. Hemsida, sociala medier, tryckmaterial och kontakt med media är din hemmaplan. I detta arbete ingår också arbetet med den långsiktiga strategiska inriktningen för kommunikationen. Läs mer här.


Sektionskoordinator

I uppdraget som Sektionskoordinator har du ansvaret för StuFFs generella sektionsarbete, med utbildningar och möten för sektionerna. I ditt ansvar inkluderas det att stödja och utveckla sektionernas arbete men också att utveckla arbetet mellan sektionerna samt mellan sektion och studentkår. I uppdraget kommer du även ha ansvar för information, rekrytering av och administration av StuFFs studentrepresentanter. Läs mer här.


Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig ansvarar du för att bygga upp samt utveckla StuFFs näringslivsverksamhet, genom att skapa relationer med företag och andra organisationer som StuFF och medlemmarna kan ha nytta av. En stor del av arbetet går ut på att leda olika projekt som relaterar till arbetsmarknad eller näringsliv. Du har också ansvar för StuFFs näringslivsutskott och stöttar och leder dem i deras arbete. Läs mer här.


Vi söker även engagerade studenter till andra poster som går utmärkt att kombinera med studier:

Talman eller vice talman i fullmäktige

Talman planerar, kallar till och leder fullmäktiges sammanträden i samråd med styrelsens presidium och enligt gällande arbetsordning. I detta ingår bland annat att se till att sammanträdena fungerar, genom att att praktiska uppgifter inför sammanträdena utförs. Detta inkluderar exempelvis lokalbokning, beställning av mat och fika och distribution av handlingar och att dessa läggs upp på StuFFs webbplats. Talman skall göra en kontinuerlig beslutsuppföljning samt att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen. Vice talman inträder vid talmans frånvaro. Vice talman skall vara talman behjälplig i dennes uppgifter. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice talman under längre möten. Läs mer om dessa uppdrag här.


Sekreterare och vice sekreterare i fullmäktige

Sekreterare ansvarar för protokollföring av fullmäktiges möten, att protokoll justeras och sedan återförs till fullmäktige. Sekreterare ansvarar även för att protokollen görs tillgängliga för medlemmarna när de justerats. Vice sekreterare inträder vid sekreterares frånvaro och skall i övrigt vara sekreterare behjälplig. Det senare kan exempelvis innebära att fullmäktige alternerar mellan ordinarie och vice sekreterare under längre möten. Läs mer om dessa uppdrag här.


Ordförande eller ledamot i valrådet

Valrådet anordnar val till fullmäktige och ansvarar för att valen genomförs enligt gällande styrdokument. Detta involverar informationsarbete ut mot StuFFs studenter om möjligheten att bilda lista, information och stöd till de listor som ställer upp i valet samt att genomföra själva valproceduren. Valrådet består av fem ledamöter varav en är ordförande. Utöver övriga styrdokument reglerar StuFFs fullmäktige valrådets arbete genom instruktioner till valrådet samt instruktioner för fullmäktigeval. Läs mer om dessa uppdrag här.


Ordförande eller ledamot i valberedningen

Valberedningen ansvarar för att bereda val till poster som väljs av fullmäktige. Detta involverar att planera och genomföra informationsarbete för att informera StuFFs medlemmar om möjligheten att söka förtroendeposter i StuFF, intervjua kandidater samt att nominera lämpliga kandidater till fullmäktige. Valberedningen skall vara styrelsen behjälplig vid rekrytering till styrelsens utskott och övriga föruppdrag under styrelsen. Utöver övriga styrdokument reglerar fullmäktige valberedningens arbete genom instruktioner samt tjänstestruktur. Läs mer om dessa uppdrag här.


Stadgetolkare

Som stadgetolkare träder du in när det råder en tvist eller annan oklarhet om hur stadgan skall tolkas, med uppgiften att ange den slutgiltiga tolkningen. Stadgetolkaren ska vara verksam vid universitetet eller ha god kännedom om hur StuFF är organiserat. Läs mer om dessa uppdrag här.


Sakrevisor

Revisorerna ansvarar för en fortlöpande granskning av StuFFs räkenskaper och förvaltning. Läs mer om dessa uppdrag här.


Så här gör du för att söka eller nominera till uppdragen

Du anmäler ditt intresse för uppdragen genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att bifoga ditt CV och ett personligt brev innehållande en motivering till de uppdrag du söker. Om du söker något av styrelseuppdragen vill vi också att du beskriver tre saker du skulle vilja förändra eller utveckla under året. Du bifogar detta under bilagor nedan.

Nominering till uppdragen görs genom att skicka ett e-mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., där du kort motiverar varför du anser att personen skulle passa bra för ett av StuFFs förtroendeuppdrag. Ange också kontaktinformation (namn, LiU-id och telefonnummer) till personen du vill nominera.


[panel] [heading size="h3" style="underline"]Viktiga datum[/heading]
Ansökningsperiod: 1 februari till 3 mars
Intervjuer sker löpande fram till 15 mars
Valberedningens nomineringar publiceras 25 mars
Speed dating med kandidater: 2 april
Konstituerande fullmäktige och val till uppdragen: 9 april
Överlämning med föregående styrelse för valda kandidater: 12 till 30 juni.[/panel]Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus