Medlemskap

Som ny student överöses man av information och det är inte lätt att veta i vilka föreningar eller organisationer man borde gå med i. En sak är dock säker: Du borde gå med i StuFF! 


För att kunna fortsätta representera dig och dina åsikter för att förbättra studentlivet behöver vi medlemmar. StuFF är en rörelse av studenter, för studenter där fler medlemmar ger oss större möjlighet att göra skillnad för att förbättra studenternas situation vid Linköpings universitet. Som medlem är du inte bara med och bidrar till ett bättre och mer levande studentliv utan du får också ta del av flera attraktiva medlemsförmåner och rabatter. Klicka här för att bli medlem. När du blir medlem i StuFF har du också möjlighet att bli medlem i din sektion.

När du blir medlem väljer du om du vill bli medlem för hela läsåret eller bara för en termin. Det innebär att du måste uppdatera ditt medlemskap minst en gång varje läsår. Om du är osäker på om du är medlem kan du kontrollera det här. Medlemsavgiften varierar beroende på vad din sektion har valt att ha en medlemsavgift för sektionen eller inte. Om din sektion inte har någon medlemsavgift eller om du bara vill bli medlem i StuFF kostar det 200 kr / läsår eller 150 kr / termin. Om du är ny student kostar det 100 kr för hela läsåret eller 50 kr för en termin.


Vad är kårmedlemskapet bra för?

Det är bra för din plånbok

  • Du får rabatter på alla kårhus i Norrköping och Linköping.
  • Du får ta del av flera attraktiva medlemsrabatter.

Det är bra för studentlivet

  • Kårerna är navet i studentlivet. Sektionerna, som utbildningsbevakar och ordnar nolle-p och andra sociala aktiviteter för alla studenter på ett och samma program, finansieras bl.a. av kåravgiften. Intresseföreningar måste godkännas av kårerna för att få kalla sig studentföreningar.
  • Ta ditt kårmedlemskap till en högre nivå genom att även bli kåraktiv och egnagera dig i studetlivet.

Det är bra för din utbildning

  • StuFF är med och organiserar all studentrepresentation i universitetets olika beslutsorgan, från enskilda programnämnder till universitetsstyrelsen. Studenter, eller rättare sagt kårmedlemmar, är med och bestämmer allt som påverkar våra utbildningar och vår studiesituation!
  • Kårerna hjälper enskilda studenter som stöter på problem på universitetet. Det kan handla om en lärare som säger något som gör att man tar illa upp, eller att man blivit orättvist bedömd.
  • Kåren har koll på gällande regler och goda kontakter på alla nivåer i universitetsorganisationen. Det sitter naturligtvis kårrepresentanter i disciplinnämnden, det vill säga den instans som avgör fuskärenden.
  • Tillsammans med din sektion bevakar vi och säkerställer vi att din utbildning håller den utlovande kvalitén.
Högst upp

Medlemsportalen

Instagram

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus