Ads2 Samarbete

Samarbete

Studentkåren StuFF företräder 15 000 studenter och är därför Linköpings universitets största studentkår. Studentkåren ser till att studenterna får den bästa möjliga studietiden genom att bevaka och säkerställa att studenternas intressen tas till vara på. 


Samarbeta med oss

Vill ni träffa studenter? Vi har verktygen för att nå ut med information och erbjudanden till studenter. Vi kan bland annat erbjuda företagsbesök, lunchföreläsningar och andra typer av marknadsförande event. Vi har även olika typer av mässor. Just nu söker vi även efter en huvudsamarbetspartner. Kontakta oss för mer information.

 

Högst upp

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus