• Plugga på våra kårhus!

  Plugga på våra kårhus!

  Känner du att studieplatserna på Campus Valla och Campus Norrköping inte räcker till? Både Kollektivet, [hg] och Trappan erbjuder studieplatser på dagtid.
 • Vi stödjer dig under hela din studietid

  Vi stödjer dig under hela din studietid

  Som student kan du alltid höra av dig till våra studentombud om du upplever problem med dina studier. Vi hjälper dig med problem som både rör din utbildning och din arbetsmiljö.
 • Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  Vi har rätt till mer lärarledd tid!

  I en skrivelse till LiU och utbildningsdepartementet uttrycker vi vår ökade oro angående bristen på lärarledd tid på många program. I visa fall kan det röra sig om runt tre till fyra timmar till veckan. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SFS fullmäktige 2017 i Linköping

 • 10 maj 2017 |

Efter att ha varit Årets studentstad i ett år tar Linköping emot 300 studentpolitiker från hela landet. I tre dagar kommer de att diskutera aktuella frågor som berör studenter.


På fredag börjar Sveriges förenade studentkårers, SFS, fullmäktige, som samlar över 300 studentpolitiker från hela landet. Mötet pågår mellan fredag 12 maj och söndag 14 maj där ombuden ska sätta agendan för Sveriges förenade studentkårer (SFS) som är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar nästan 300 000 studenter. SFS betraktas även som en viktig samtalspartner och remissinstans till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering. Vid invigningen på fredag kommer både finansminister Magdalena Andersson och kommunstyrelsens ordförande Christina Edlund (S) att tala.

Läs mer ...

Regnbågs-P

 • 25 april 2017 |

Alla ska känna sig inkluderande i studentlivet, därför arrangeras Regnbågs-P. En temavecka för att öka medvetenheten kring HBTQ+. 


Vi arrangerar tillsammans med de andra kårerna och studentföreningarna Gen!us och UF Linköping en temavecka på Linköpings universitet kring ämnet HBTQ+. Campus valla kommer att fyllas med regnbågens färger där kärlek och människors lika rättigheter står i fokus.

Läs mer ...

Fullmäktigemöte 3/5

 • 21 april 2017 |

Den 3 maj är det dags för fullmäktigemöte. Vid mötet kommer fullmäktige bland annat att utse en Utbildningsutvecklare. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. Vid detta möte kommer bland annat val till Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet att ske! Uppdraget är för nuvarande vakant och det går utmärkt att kandidera på plats. Mötet äger rum 17:30 på Campus Valla.

Läs mer ...

Konstituerande fullmäktigemöte 8-9 april

 • 08 april 2017 |

Den 8-9 april sammanträder fullmäktiges nya ledamöter för första gången för att bland annat ta beslut om verksamhetsplan och välja ny kårstyrelse. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten!


Kårfullmäktige, även kallat FUM eller fullmäktige, är kårens högsta beslutade organ och har som uppgift att representera alla kårens medlemmar och bestämma vad kåren ska göra och tycka. Helgen 8-9 april samanträder fullmäktiges nya ledamöter som valdes in i genom Kårvalet 2017 för första gången där de bland annat kommer välja ny kårstyrelse och fastslå verksamhetsplan, handlingsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Som medlem har du alltid rätt att närvara vid fullmäktiges möten.

Läs mer ...

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus