• Studentundersökningen 2017

  Fram till den 20 april genomför vi kårer tillsammans med LiU en stor undersökning bland studenter med syfte att ta reda på vad du som student tycker om LiU.
 • Gemenskapstorget

  För att främja ett hållbart och inkluderande samhälle lanserar vi Gemenskapstorget, en mötesplats där nyanlända får interagera och träffa akademin, näringsliv och ideella organisationer.
 • Plugga på våra kårhus!

  Känner du att studieplatserna på Campus Valla och Campus Norrköping inte räcker till? Både Kollektivet, [hg] och Trappan erbjuder studieplatser på dagtid.
 • Vi stödjer dig under hela din studietid

  Som student kan du alltid höra av dig till våra studentombud om du upplever problem med dina studier. Vi hjälper dig med problem som både rör din utbildning och din arbetsmiljö.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Valberedningens nomineringar

 • 25 mars 2017 |

Valberedningen presenterar nedan sitt förslag på personer till StuFFs förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår. Fullmäktige kommer att ta ställning till förslaget 8-9 april.


Tiden har kommit för valberedningen att presentera sina nomineringar! Läs mer nedan vilka de har valt att nominera till vilken post och varför. Fullmäktige kommer att ta ställning till deras förslag under fullmäktiges konstituerande samanträde den 8-9 april. Som medlem har du alltid rätt att motkandidera mot valberedningens förslag. Mer information kring hur du motkandiderar hittat du längst ner.

Läs mer ...

Vi har ett resultat!

 • 23 mars 2017 |

Kårvalet är nu avslutat där medlemmarna har röstat fram vilka som kommer att vara fullmäktiges ledamöter för det kommande verksamhetsåret. Stort tack för din röst!


StuFF är en demokratisk rörelse för studenter och av studenter. Kårvalet är medlemmarnas möjlighet att rösta på vem de vill ska tala för dem i fullmäktige. Årets kårval pågick mellan 6-19 mars och arrangerades av fullmäktiges utskottet Valrådet. Totalt röstade 555 medlemmar vilket gav ett valdeltagande på 24,38%. Den 8-9 april kommer fullmäktiges ledamöter att sammanträda för första gången.

Läs mer ...

Så skapar vi ett studentliv i världsklass

 • 09 mars 2017 |

Tillsammans med de andra kårerna lanserar vi nu en plan för hur vi vill utveckla studentlivet och hur vi ska fortsätta leva upp till utmärkelsen Årets Studentstad. Vi kallar initiativet för Fokus: Student.


Förutsättningarna och viljan finns, däremot känner vi att det i många fall saknas en gemensam och tydlig målbild för hur studentlivet ska bli bättre. För att ta nästa steg i utvecklingen av studentlivet behöver vi samla alla relevanta samhällsaktörer under samma vision och mål. Därför lanserar vi nu initiativet Fokus: Student där vi presenterar vilket arbete vi anser behöver göras för skapa en ännu bättre region. Med Fokus: Student sätter vi upp konkreta mål som berör olika samhällsaktörer, där vår förhoppning är att tillsammans med dessa aktörer kunna ha en konstruktiv dialog om hur vi på bästa sätt kan uppnå målen.

Läs mer ...

Kårvalet 2017 - Vem talar för dig?

 • 06 mars 2017 |

Vad vill du att kåren ska göra för dig? Fram till den 19 mars har du som medlem möjlighet att rösta på vem du vill ska tala för dig i fullmäktige. Kårvalet är din chans att ta ställning och rösta på vad du vill att StuFF ska tycka och arbeta med.


StuFF är en demokratisk rörelse för studenter, av studenter. Fram till 19 mars har du som medlem möjlighet att rösta om vem du vill ska företräda dig i fullmäktige Det är fullmäktige som bestämmer vad kåren ska tycka och arbeta med för att förbättra din studietid. Vem vill du ska tala för dig? Ta ställning och rösta i kårvalet på studentportalen!

Läs mer ...

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska  skum  socionom  sshf  stalin    stimulus